Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ikilemeler2

496 views

Published on

Published in: Travel
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Ikilemeler2

  1. 1. İKİLEMELER
  2. 2. <ul><li>“İkileme, anlatım gücünü artırmak, anlamı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün yinelenmesi veya anlamları birbirine yakın ya da karşıt olan ya da sesleri birbirini andıran iki sözcüğün yan yana kullanılmasıdır.” </li></ul>
  3. 3. <ul><li>Bu tanıma göre ikilemeler; </li></ul><ul><li>Aynı sözcüğün yinelenmesiyle meydana gelir.: ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Yakın anlamlı iki sözcükten meydana gelir. : ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Karşıt anlamlı iki sözcükten meydana gelir. : ........................................................................................... </li></ul><ul><li>Sesleri birbirini andıran iki sözcükten meydana gelir : ...................................................................................... </li></ul>
  4. 4. <ul><li>İkilemeleri meydana getiren sebep, anlamı daha güçlü ve etkili biçimde belirtme isteğidir. Bir sözcüğün, anlamını daha güçlü belirtir duruma gelmesine “ pekişme” denir. </li></ul><ul><li>İkileme, sözcüklerin anlamını pekiştirme yoludur. İkilemelerin anlamı, sözcüklerin tek tek anlamından daha güçlüdür. </li></ul><ul><li>İkilemeler, anlatıma güç ve etki kazandırmakla kalmaz, ses, uyağa yakın ses de kazandırır. Çünkü ikilemelerin hemen tümünde bir ses benzerliği vardır. </li></ul>
  5. 5. <ul><li>Siz de ikilemelere örnekler veriniz. </li></ul>

×