Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KarişIk Konu Testi

1,474 views

Published on

Published in: Technology, Business
 • Login to see the comments

KarişIk Konu Testi

 1. 1. 1) “Hareket” sözcüğü hangi cümlede “davranış” anlamında kullanılmıştır? A) İnsan toplum içinde hareketlerine dikkat etmelidir. B) Güreşçi, kıvrak hareketlerle puan aldı. C) Sporcular, ısınma hareketlerine başladı. D) Uçağımızın hareket saati gelmiştir.
 2. 2. 2) Altı çizili sözcüklerin hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır? A) Bana karşı hareketleri oldukça soğuktu. B) Ceyhan’ın tatlı suyu, Akdeniz’in tuzlu sularına karışır. C) Tatlı bir gülümseme gönül kazandırır. D) Yalnız kalınca gurbet acı geldi.
 3. 3. 3) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “renkli” sözcüğü somut bir kavramı nitelemektedir? A) Renkli kişiliğe sahip insanlarla karşılaştık. B) Kardeşim çok renkli düşüncelere sahiptir. C) Bahçe renkli ampullerle aydınlatılmıştı. D) Bu insanların hepsinin yaşantıları çok renkli.
 4. 4. Yüreğime kor düştü Gece gündüz yer beni Ben bu dertten ölürsem Kabul etmez yer beni Dörtlükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? A) Eş sesli kelime B) Eş anlamlı kelime C) Zıt anlamlı kelime D) Mecaz anlamlı kelime
 5. 5. 5) “ Söz verdiyse mutlaka gelir” cümlesinde altı çizili sözün kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır? A) Doktorun hemen gelmesi istendi. B) Bu ilacı kesinlikle kullanmalısın. C) Hasta gelir gelmez ameliyata alındı. D) Buradaki işimiz çabuk biter.
 6. 6. 6) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin gerçekleşmesi koşula bağlanmıştır? A) Yaz gelince tatil hazırlıklarına başlanır. B) Öyle yorgunmuş ki yatınca uyuyakaldı. C) Kafeste yaşayan kanarya ötmüyor. D) İyi düşününce nerede yanıldığını anlarsın.
 7. 7. 7) Hangi cümlede neden-sonuç ilişkisi vardır? A) Harman yerinde doğmuş, çocukluğu da köyde geçmiştir. B) Üst geçitten geçmiş, trafik kurallarına uymuştu. C) Gürültüden çok korkmuş, yüzü sapsarı kesilmişti. D) Durağa zamanında varmış, otobüs de zamanında gelmişti.
 8. 8. 8) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir kavram ve açıklaması birlikte verilmiştir? (1) Uygar ve kültürlü bir insan olmak için çok okumalı, ders kitapları ile yetinmemeliyiz. (2) Uygarlık, bizden önceki kuşakların biriktirdiği bilgi ve anıların bir toplamıdır. (3) Biz, uygarlığa o kuşakların kitaplarını okumakla katılabiliriz. (4) Uygar bir insan olmanın biricik yolu okumaktır. A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
 9. 9. 9) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özelden genele doğru bir anlatım vardır? A) Petrol ürünlerinden benzine zam geldi. B) Türk tarihinde, Çanakkale Savaşı’nın yeri önemlidir. C) Alfabenin yirmi dördüncü harfi t ’ dir. D) Çocukluk günlerim ömrümün en güzel dönemidir.
 10. 10. 10) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişisel görüş söz konusudur? A) Roman, edebiyatımıza Batı’dan gelmiş bir türdür. B) “Yaban” romanı Yakup Kadri’nin bir eseridir. C) “Eylül” psikolojik roman türüne girer. D) “9. Hariciye Koğuşu” Peyami Safa’nın en güzel eseridir.
 11. 11. 11) Aşağıdaki cümlelerle bir paragraf oluşturulduğunda hangisi ilk cümle olur? A) Hatta halk arasında hikaye denilince masal akla gelir. B) Halk hikayeleri ile masal arasında benzerlikler vardır. C) Masallar genellikle düz yazı biçimindedir. D) Halk hikayelerinde ise nazım ve nesir iç içedir.
 12. 12. 12) “Karşı duvardaki tahtalara ok talimlerinin çeşitli nişangahları çizilmiş, köşedeki çınarın dallarına kılıç eğitiminde kullanılan inceli kalınlı tellere sarılmış kar keçeleri, urganlar, içi yapağı dolu torbalar asılmıştır.” Paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir? A) Açıklama yapıldığı B) Benzetme yapıldığı C) Betimleme yapıldığı D) Övgüye yer verildiği
 13. 13. 13) “Bugün içinde bulunduğumuz boşluk maziyi iyi tanıyamayışımızdan kaynaklanmaktadır. Bu itibarla bizden öncekilerin neler düşündüklerini, neler tavsiye ettiklerini bilmek, yazdıklarını okumak, okutmak, tartışmak zorundayız.Neden bu şekilde düşünüyorlardı, nerelerde hata yapmışlardı? Çare? Zindanımızı yıkmak, mimarı ve işçisi cehaletimiz olan zindanı. Önce kendimize vurduğumuz zincirleri kırmalıyız.” Paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A) Mazinin tecrübelerinden faydalanılmalıdır. B) Gelişmek isteyen toplumlar öncelikle cehaletten kurtulmalıdır. C) Tartışma, toplumun gelişmesine yardım eder. D) Düşünce ve inançlara saygı gösterilmelidir.
 14. 14. 14) Gencin ayakta kalabilmesinin ve kendini idrak ederek yarınını görebilmesinin sırrı, öğretmenlerin ilim irfanla mühürlü olması gereken dualı dudaklarında gizli gibidir. Paragrafın konusu nedir? A) Eğitimde öğretmenlerin önemi B) Bilginin önemi C) Gençlerin olgunluğu D) Gençlerde aranan nitelikler
 15. 15. 15) Aşağıdaki cümlelerden hangisi, özne ve yüklemden meydana gelmiştir? A) Bu satırlarda yeni bir arayış var. B) Sanat, mazi ile bağları koparmamalıdır. C) Onlar Milli Mücadele’nin isimsiz kahramanlarıydı. D) Geçmişi yeniden yorumlayan hür kafalara ihtiyaç var.
 16. 16. 16 ) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, isim tamlaması özne görevindedir? A) Sonunda oğlunun başarısını gördü. B) Arkadaşının sözlerinden çok etkilenmişti. C) Kedinin bakışları çok sevimliydi. D) Kumaşın rengini beğenmemişti.
 17. 17. 17) Hangi cümlenin yüklemi sıfat tamlamasıdır? A) Şiir okuyan çocuk Ali’nin kardeşidir. B) Karşıdaki meydan, top sahasıdır. C) Bindiğimiz araç, çift katlı otobüstü. D) Köhne gibi evleri saray gibi gösteren, akşam güneşiydi.
 18. 18. 18) Hangi cümlede ikileme sıfat görevindedir? A) Okurken tatlı tatlı kendinden geçersin. B) Okulun önünde boy boy sıra olmuşlar. C) Üzüm üzüme baka baka kararır. D) Renk renk çiçekler duruyordu saksıda.
 19. 19. 19) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zamir farklı görevde kullanılmıştır? A) Ders notlarını benden aldı. B) Başkan sizi toplantıya çağırdı. C) Anne sevgisini onda buldu. D) Öğretmen kitaplarını bize verdi.
 20. 20. 20) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? A) Bilgi yarışmasında bizim okulda dereceye girdi. B) Toplantı da öğretmenler odasında yapılacak. C) Havuzda yüzerken de dikkatli olmalıyız. D) Üniversite eğitimini yurt dışında mı yaptı?
 21. 21. 21) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğeleri ayırmada yanlışlık yapılmıştır? A) İki saat önce / gelen araba / hâlâ / buradaydı. B) Seni gördüğüm gün / suratın / asıktı. C) Köye onlardan önce gittiğimi / bilmiyorlar. D) İnsanları böylesine sevmek / elbette / kolay değil.
 22. 22. 22) Sağlıklı yaşamanın sırları şunlardır( ) Dengeli beslenme ( ) spor yapma ( ) düzenli yaşama ( ) Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? A) (:) (,) (,) (.) B) (;) (,) (,) (.) C) (:) (,) (,) (…) D) (.) (,) (,) (…)
 23. 23. 23) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ gerçekte var olmayıp öyle sanılan bir durum” söz konusudur? A) Bizimle birlikte olursan bu iş daha çabuk biter. B) Söylediklerimiz yanlış değildir. C) Bütün suç bendeymiş gibi davranıyor. D ) O, oturuşu ve duruşuyla bana benziyordu.
 24. 24. 24) Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? A) Küçük kız ablasından daha akılıydı. B) Ülkenin güneyindeki adalar daha sıcaktır. C) Bazıları onu sever bazıları da sevmez. D) Bu yemek fırında biraz daha pişmeliydi.
 25. 25. 25) Yaşamımızda çok önemli bir yeri olan ekmek sözcüğü pek çok deyimde kullanılmaktadır. Örneğin, geçim sağlayacak bir iş bulmanın zorluğunu anlatmak için " ekmek aslanın ağzında "( I ), kendisi çalışmayıp başkasının kazancıyla geçinme durumu için " ekmek elden su gölden"( II ) deriz. Geçimini sağlamada çok becerikli olmayı " ekmek kapısı "( III ) deyimiyle karşılarız. “ ekmeğine göz dikmek “ ( IV ) deyimiyle, birinin geçimini sağlayan işi elinden almaya çalışmayı anlatmak isteriz. Bu parçada numaralanmış deyimlerden hangisi yanlış açıklanmıştır? A) I. B) II. C) III. D) IV.
 26. 26. <ul><li>&quot;Eski&quot; sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim olarak kullanılmıştır? A) Salonun perdeleri çok eskimiş. B) Eski arkadaşlarımla görüşüyorum. C) Eski, zamanla unutturuyor kendini. D) Eskiyor her şey hatıralarımızda. </li></ul>
 27. 27. 27) “Boş” kelimesi hangi cümlede zarf görevindedir? A) Boş sokaklardan geçerek eve girdi. B) Çocuklar boş arsada oynuyorlar. C) Yeni evimiz iki aydır boş duruyor. D) Hayret, bu ev daha dün boştu.
 28. 28. 28) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, isim tamlaması özne görevindedir ? A) Sonunda oğlunun başarısını gördü. B) Arkadaşının sözlerinden çok etkilenmişti. C) Kedinin bakışları pek sevimliydi. D) Kumaşın rengini beğenmemişti.
 29. 29. 29) “Dün ateşler içinde yattım.” Cümlesine “-ler” ekinin kattığı anlam benzeri aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Akşam yedi sularında görüşürüz. B) Buraların havası yazın güzel olur. C) Bugün dünyalar kadar sevdiğim arkadaşımı gördüm. D) Dayımlar bize geleceğini söyledi.
 30. 30. 30) Yazarın, duygu ve düşüncelerini, okuyucuyla konuşur gibi samimi, içten, doğal bir dille anlattığı düşünce yazılarına…………denir. Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Sohbet (söyleşi) B) Anı (Hatıra) C) Roman D) Öykü (hikaye)
 31. 31. 31) &quot;Tatbikatta sınıf boşaldı.&quot;cümlesinde altı çizili sözcüğün kullanımına benzer bir kullanım aşağıdakilerin hangisinde vardır? A) Uçak İstanbul'a indi. B) Kalorifer kazanı bozulunca apartman ayağa kalktı. C) Üç gündür şehre elektrik verilemiyor. D) Batı, Güney Asya depremine çok duyarsız.
 32. 32. 32) Aşağıdakilerden hangisinde aşamalı bir durum yoktur ? A) İki ülke arasındaki ilişki gitgide sertleşiyor. B) Sıcaklar günden güne artıyor. C) Konular giderek ağırlaşıyor. D) Bunları gördükçe hep o günler aklıma geliyor.
 33. 33. 33) &quot;Oturmak&quot; sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde ‘ benimsenmek , yerleşmek , kökleşmek’ anlamında kullanılmıştır? A) Bu ev bize pahalıya oturdu. B) Söylenenler içime oturdu. C) Gemi karaya oturdu. D) Bu âdet iyice oturdu.
 34. 34. 34) Parçalıyor zamanı bir huysuz gemi, Yok ki ötesi şaşkınlığın, gideyim biraz daha ileri. Bu dizeler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Ünlü daralması olduğu B) &quot;Zaman&quot; sözcüğündeki ünlünün düz-geniş olduğu C) Ünsüz yumuşaması olduğu D) &quot;Gemi&quot; sözcüğünün büyük ünlü uyumu kuralına uymadığı
 35. 35. 35) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz düşmesi görülür? A) Sıcacık elleriyle yüreğimi okşadı. B) Ay güneşi kıskanıyor geceden. C) Yıldızlarımı getirin yolumun karanlığına. D) Unut gitsin her şeyi, yak kalmasın.
 36. 36. 36) Aşağıdaki dizelerden hangisi, yüklemine göre diğerlerinden farklıdır? A) Açılan bir gülsün sen yaprak yaprak B) Yeşil pencerenden bir gül at bana C) Bir alev yağmurudur gözlerinin her bakışı D) Gönlüm, yaz olduğunda Bebek bahçesindedir

×