Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Зүрхний 
ишеми
Хэрэгцээ Хангамж
Хатуурал 
Агшилт 
Төрөлхийн 
гажиг 
Тромбэмболи Үрэвсэл
Хянаж 
зохицуулах 
боломжгүй ЭХЗ 
Хянаж 
зохицуулах 
боломжтой 
ЭХЗ
Зүрхний 
минутын 
эзэлхүүн 
багасах 
Гипоксеми 
Цус багадалт 
Цус өтгөрөлт 
Тромбоцитоз 
Уушигны 
архаг өвчин 
Гол судасны...
АД ихдэлт 
Тахикарди 
Гипертиреоз 
Гол судасны 
Хавхлагын 
нарийсал 
Халууралт Гипогликеми 
Кардиомиопати
1. Өөхөн зурвас үүснэ. 
2. Хатуурлын товруу үүснэ. 
3. Товруу шархалж задарна. 
Бүлэн үүснэ 
4. Товруу шархалж задарна. 
Б...
Титэм судасны 
гэнэтийн үхэл 
Цээжний бах 
Зүрхний 
шигдээс 
Шигдээсийн 
дараах зүрхний 
хатуурал 
Зүрхний хэм 
алдагдал 
...
Ischemic heart 
disease 
Special pain 
Supply≠Demain
Механизм 
Титэм судас 
хатуурч 
товойх 
Титэм судас 
агших 
Тромбоцитын 
бөөгнөрөл
Байршил
Дамжилт
Үргэлжлэх хугацаа 
 2-15 мин
Шинж чанар 
• Хүнд оргих 
• Дарах 
• Шахах 
• Халуу шатах 
• Базлах
Сэдрээх хүчин зүйл
Намдаах хүчин зүйл 
• Нитроглицерин 
хэрэглэх 2-3 
минутын дараа
Дагалдах шинж тэмдэг
Явцаар нь: 
Тогтвортой Тогтворгүй
Тогтвортой 
4-р зэрэг 
3-р зэрэг 
2-р зэрэг 
1-р зэрэг
Тогтворгүй 
Анх удаа үүссэн ачааллын үеийн стенокарди 
Даамжрах явцтай стенокарди 
Өвөрмөц хэлбэрийн стенокарди 
Шигдээсий...
Эмнэлзүйн 
явцаар нь 
Тодорхой 
стенокарди 
Боломжит 
стенокарди 
Стенокардийн 
бус өвдөлт
Оношлогоо 
• Зовиур 
• Асуумж 
• Бодит үзлэг 
• Лабораторын шинжилгээ
Зүрхний цахилгаан бичлэг
Зүрхний хэт авиан шинжилгээ
Зүрхний титэм судасны рентген 
шинжилгээ
Титэм судасны КТ
Стенокардийн эмчилгээ 
1. Эмийн бус эмчилгээ 
2. Эмийн эмчилгээ 
3. Мэс заслын эмчилгээ
Эмийн эмчилгээ 
Нитратууд 
• Изосорбид, 
нитросорбид 
• Сустак, 
нитронг 
форте 
• Молсидомин, 
корватон 
• Нитродерм 
Бет...
• Тогтвортой стенокардийн эмийн үйлчилгээ 
үйл ажиллагаанаас хамаарах нь 
– 4-р зэрэг 
– 3-р зэрэг 
– 2-р зэрэг 
– 1-р зэр...
Мэс заслын эмчилгээ 
• Титэм судсыг тэлж стент тавих эмчилгээ 
• Судасны залгаас хийх хагалгаа
зүрхний ишеми
зүрхний ишеми
зүрхний ишеми
зүрхний ишеми
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

зүрхний ишеми

...

 • Login to see the comments

зүрхний ишеми

 1. 1. Зүрхний ишеми
 2. 2. Хэрэгцээ Хангамж
 3. 3. Хатуурал Агшилт Төрөлхийн гажиг Тромбэмболи Үрэвсэл
 4. 4. Хянаж зохицуулах боломжгүй ЭХЗ Хянаж зохицуулах боломжтой ЭХЗ
 5. 5. Зүрхний минутын эзэлхүүн багасах Гипоксеми Цус багадалт Цус өтгөрөлт Тромбоцитоз Уушигны архаг өвчин Гол судасны хавхлагын нарийсал
 6. 6. АД ихдэлт Тахикарди Гипертиреоз Гол судасны Хавхлагын нарийсал Халууралт Гипогликеми Кардиомиопати
 7. 7. 1. Өөхөн зурвас үүснэ. 2. Хатуурлын товруу үүснэ. 3. Товруу шархалж задарна. Бүлэн үүснэ 4. Товруу шархалж задарна. Бүлэн үүсч титэм судсыг бөглөнө. 5. Товруу нь задрахгүй шохойжно.
 8. 8. Титэм судасны гэнэтийн үхэл Цээжний бах Зүрхний шигдээс Шигдээсийн дараах зүрхний хатуурал Зүрхний хэм алдагдал Зүрхний дутагдал Зүрхний далд ишеми Х хам шинж
 9. 9. Ischemic heart disease Special pain Supply≠Demain
 10. 10. Механизм Титэм судас хатуурч товойх Титэм судас агших Тромбоцитын бөөгнөрөл
 11. 11. Байршил
 12. 12. Дамжилт
 13. 13. Үргэлжлэх хугацаа  2-15 мин
 14. 14. Шинж чанар • Хүнд оргих • Дарах • Шахах • Халуу шатах • Базлах
 15. 15. Сэдрээх хүчин зүйл
 16. 16. Намдаах хүчин зүйл • Нитроглицерин хэрэглэх 2-3 минутын дараа
 17. 17. Дагалдах шинж тэмдэг
 18. 18. Явцаар нь: Тогтвортой Тогтворгүй
 19. 19. Тогтвортой 4-р зэрэг 3-р зэрэг 2-р зэрэг 1-р зэрэг
 20. 20. Тогтворгүй Анх удаа үүссэн ачааллын үеийн стенокарди Даамжрах явцтай стенокарди Өвөрмөц хэлбэрийн стенокарди Шигдээсийн дараах үеийн стенокарди
 21. 21. Эмнэлзүйн явцаар нь Тодорхой стенокарди Боломжит стенокарди Стенокардийн бус өвдөлт
 22. 22. Оношлогоо • Зовиур • Асуумж • Бодит үзлэг • Лабораторын шинжилгээ
 23. 23. Зүрхний цахилгаан бичлэг
 24. 24. Зүрхний хэт авиан шинжилгээ
 25. 25. Зүрхний титэм судасны рентген шинжилгээ
 26. 26. Титэм судасны КТ
 27. 27. Стенокардийн эмчилгээ 1. Эмийн бус эмчилгээ 2. Эмийн эмчилгээ 3. Мэс заслын эмчилгээ
 28. 28. Эмийн эмчилгээ Нитратууд • Изосорбид, нитросорбид • Сустак, нитронг форте • Молсидомин, корватон • Нитродерм Бета рецепторт хоригч • Пропранолол • Атенолол Кальцийн антагонист • Нифедипин • Варапамил АХФ саатуулагч • Каптоприл • Энаприл
 29. 29. • Тогтвортой стенокардийн эмийн үйлчилгээ үйл ажиллагаанаас хамаарах нь – 4-р зэрэг – 3-р зэрэг – 2-р зэрэг – 1-р зэрэг
 30. 30. Мэс заслын эмчилгээ • Титэм судсыг тэлж стент тавих эмчилгээ • Судасны залгаас хийх хагалгаа

×