Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Action Research
sa Edukasyon
Panimula
Ang action research ay isang
praktikal na dulog o approach
sa propesyunal na pananaliksik
at makabuluhan sa mga g...
• Ang konteksto ng propesyunal na
pananaliksik ay maaaring
magbago ngunit ang mga simulain
o prinsipyo at prosesong sangko...
• Malakas ang impluwensya ng
pananaliksik ni Lawrence Stenhouse
(1975) na nagbigay-diin na ang
‘pananaliksik hinggil sa pa...
• Gaya ng ipinahihiwatig ng
pangalan nito, sangkot sa action
research ang mga aktor – ang
mga taong tumutupad sa kanilang
...
Inilarawan nina Carr at Kemmis (1986)
ang action research bilang:
• pagpapahusay ng praktika (practice);
• pagpapahusay ng...
Nakabatay ang
praktika sa mga intensyon,
pagpapahalaga, at paniniwala
ng mga practitioner, gayundin
sa sitwasyon na humuhu...
Ang pananaliksik
pang-edukasyon sa
pamamagitan ng action
research ay di nagbubunga
ng pag-unawang maaaring
ilapat sa lahat...
Sa ganitong diwa, angaction research aynakalilikha ng mgageneralization tungkol sapraktika . . .
‘ang pagbibigay ng generalization
ay paghahayag ng publikong
paglalahad ng nakaraan, ng
kasalukuyan o ng hinaharap, sa
por...
Bakit dapat mong gamitin ang action
research?
Dahil gusto mong baguhin ang iyong
praktika. Maaaring naiisip mo na ang
mga ...
Bakit dapat mong gamitin ang action
research?
Nais mong gumamit ng paraan
na makapagbibigay ng mga
praktikal na solusyon s...
Bakit dapat mong gamitin ang action
research?
Alam mong ang solusyong naiisip ng
iba ay maaaring makabuluhan ngunit
maaari...
Sapagkat ang paghahanap ng
solusyon ay isang paraan upang
mapahusay ang iyong pag-unawa sa
iyong praktika – hindi lamang k...
Samakatwid, ang action research ay may
dalawang aspekto. Ang simula ay ang
paghahanap ng solusyon sa isang
problema o isyu...
• Sa pananaw ng mga sangkot sa
action research, ang
pinakamainam na paraan upang
magnilay-nilay hinggil sa praktika
ay ang...
• Ang action research ay isang
approach na lumalagpas sa
agwat na ito. Hinihikayat ng
action research ang
pagsasaalang-ala...
• Ang layunin ng action researcher ay
magdulot ng pagpapahusay ng kanyang
praktika at pagtukoy sa mga elementong
dapat bag...
• Sa panahong ito ng sentralisasyon at
propliperasyon ng mga pambansang
gabay at estratehiya, ang action
research ay makat...
Ang action research ay magagamit sa:
• pag-unawa ng sariling praktika;
• pag-unawa sa pagpapahusay ng
praktika;
• pag-unaw...
• Binigyang-diin ni Jack
Whitehead (1985) ang
indibidwalidad ng action
research, sa pamamagitan ng
paglalarawan sa aktwal ...
1. Nakararanas ako ng suliranin
dahil ang mga pagpapahalagang
pang-edukasyon ko ay hindi
nailalapat sa praktika;
2. May na...
3. Sinusubukan kong ipatupad
ang naiisip kong solusyon;
4. Sinusuri ko ang resulta ng
aking mga aksyon;
5. Binabago ko ang...
Ang action research ‘cycle’
Ang action research ‘cycle’
Hanggang sa puntong ito,
nagbigay-tuon tayo sa sa
indibidwalidad ng action
research, na sumasalamin sa
pananaw ni Whitehea...
May mga pagkakataon kung saan ang
koloborasyon ay isang mahalagang
elemento ng action research. Sa
pagsisikhay na maunawaa...
Mga Pamamaraan
Ang pangunahing pamantayan sa
pagpili ng partikular na pamaraan
sa pagkuha ng datos sa action
research ay k...
Mga Pamamaraan
Sa paghahanap ng ebidensya ng kanyang
praktika, o sa bisa ng pagbabagong
isinapraktika, kailangang tingnan ...
Mga Pamamaraan
Sa paghahanap ng ebidensya ng kanyang
praktika, o sa bisa ng pagbabagong
isinapraktika, kailangang tingnan ...
Ang simulain o principle
ng triangulation:
Mga Pamamaraan
Bawat paraan ay magbibigay ng access sa
iba’t ibang aspekto ng sitwasyon. May
mga aspekto ng suliranin na h...
Mga Pamamaraan
Hangga’t ang mga action
researcher ay aware sa limitasyon
ng mga partikular na pamamaraan,
maaari silang gu...
Mga Pamamaraan
1. observation schedules– ng mga
batas, estudyante o ng kanilang
mga sarili;
2. audio o video tape recordin...
Mga Pamamaraan
6. field notes;
7. an analytic memo;
8. sociometry;
9. photography;
10. repertory grids;
11. questionnaires...
•Ang action research ay isang
praktikal na paraan upang mapagnilay-
nilayan ng indibidwal ang kalikasan ng
kanyang praktik...
•Gumagamit ng action ang action
research bilang pamaraan ng
pananaliksik; ang planong pagbabago
ay ipinatutupad, minomonit...
• Maaaring gumamit ang mga
action researcher ng iba’t ibang
paraan ng pananaliksik, qualitative
o quantitative man.
• Dapa...
•Ang proseso’y maaaring maging
masalimuot; habang ang pananaliksik
ay isinasagawa, maaaring matuklasan
ang malalawak na ug...
References
Altricher, H., Posch, P. & Somekh, B. (1993) Teachers Investigate their Work: An
Introduction to the Methods of...
References
Hollingsworth, S., Noffke, S.E., Walker, M. & Winter, R. (1997) Epilogue: What have we learned from these case ...
EMMA C. GUITABA
Pulong Buhangin National High School
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Research paper in filipino
Next
Upcoming SlideShare
Research paper in filipino
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Aksyon Riserts sa Filipino

Download to read offline

Action research is very in nowadays, hope makatulong 'to sa mga Filipino Teachers :)

Aksyon Riserts sa Filipino

 1. 1. Action Research sa Edukasyon
 2. 2. Panimula Ang action research ay isang praktikal na dulog o approach sa propesyunal na pananaliksik at makabuluhan sa mga gurong sangkot sa araw-araw na pakikipag-ugnayan sa mga mag-aaral. Magagamit din ito ng mga nasa pangasiwaan o administrasyon ng isang paaralan.
 3. 3. • Ang konteksto ng propesyunal na pananaliksik ay maaaring magbago ngunit ang mga simulain o prinsipyo at prosesong sangkot sa action research ay di nagbabago, sa anumang larangan ito ilapat. Panimula
 4. 4. • Malakas ang impluwensya ng pananaliksik ni Lawrence Stenhouse (1975) na nagbigay-diin na ang ‘pananaliksik hinggil sa paglinang ng kurikulum ay dapat ipaubaya sa mga guro.’ Aniya, ‘hindi sapat na ang pananaliksik ng mga guro ay pinag- aaralan: sila mismo’y dapat pag- aralan din iyon.’ Panimula
 5. 5. • Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, sangkot sa action research ang mga aktor – ang mga taong tumutupad sa kanilang mga propesyunal na gawain araw- araw – at ang layunin nito’y unawain at pagbutihin ang mga nasabing gawain. Panimula
 6. 6. Inilarawan nina Carr at Kemmis (1986) ang action research bilang: • pagpapahusay ng praktika (practice); • pagpapahusay ng pag-unawa sa praktika; • pagpapabuti ng sitwasyon na pinangyayarihan ng praktika. Ang action research sa edukasyon ay nakaangkla sa pang-araw-araw na karanasan ng mga guro:
 7. 7. Nakabatay ang praktika sa mga intensyon, pagpapahalaga, at paniniwala ng mga practitioner, gayundin sa sitwasyon na humuhubog sa mga elementong ito.
 8. 8. Ang pananaliksik pang-edukasyon sa pamamagitan ng action research ay di nagbubunga ng pag-unawang maaaring ilapat sa lahat ng sitwasyon (universal truth);
 9. 9. Sa ganitong diwa, angaction research aynakalilikha ng mgageneralization tungkol sapraktika . . .
 10. 10. ‘ang pagbibigay ng generalization ay paghahayag ng publikong paglalahad ng nakaraan, ng kasalukuyan o ng hinaharap, sa porma na maaaring isailalim sa ‘pagsusuri’ sa pamamagitan ng patuloy na paglalapat at pananaliksik.’
 11. 11. Bakit dapat mong gamitin ang action research? Dahil gusto mong baguhin ang iyong praktika. Maaaring naiisip mo na ang mga bagay-bagay ay di sumusunod sa iyong nais mangyari, o may pangangailangan na magpatupad ng pagbabago ngunit di mo sigurado kung paano ito mabisang maipatutupad.
 12. 12. Bakit dapat mong gamitin ang action research? Nais mong gumamit ng paraan na makapagbibigay ng mga praktikal na solusyon sa iyong mga problema, mga solusyong mula sa mga tiyak na konteksto ng iyong praktika.
 13. 13. Bakit dapat mong gamitin ang action research? Alam mong ang solusyong naiisip ng iba ay maaaring makabuluhan ngunit maaari rin namang hindi ito akma sa sitwasyon na iyong kinalalagyan. Alam mong ang praktika ay laging naiimpluwensyahan ng konteksto.
 14. 14. Sapagkat ang paghahanap ng solusyon ay isang paraan upang mapahusay ang iyong pag-unawa sa iyong praktika – hindi lamang kung ano ang iyong ginagawa, kundi maging ang mga salik o factor na nakaaapekto sa iyong ginagawa. Bakit maituturing itong pananaliksik?
 15. 15. Samakatwid, ang action research ay may dalawang aspekto. Ang simula ay ang paghahanap ng solusyon sa isang problema o isyu sa praktika. Ngunit ang proseso ay maaaring gamitin din upang mapahusay ang pag-unawa sa praktika – isang tradisyunal na dulog sa pananaliksik. Ang mahalaga sa dalawang dulog na ito, dapat kang manatiling may bukas na pag-iisip, matapat at mapanuri. Bakit maituturing itong pananaliksik?
 16. 16. • Sa pananaw ng mga sangkot sa action research, ang pinakamainam na paraan upang magnilay-nilay hinggil sa praktika ay ang pagtupad sa iyong mga propesyunal na gawain. Madalas mong marinig ang pariralang “agwat ng teorya at ng praktika.” Ano ang ibig sabihin ng praktika?
 17. 17. • Ang action research ay isang approach na lumalagpas sa agwat na ito. Hinihikayat ng action research ang pagsasaalang-alang sa parehong aspekto bilang bahagi ng isang kabuuan. Ano ang ibig sabihin ng praktika?
 18. 18. • Ang layunin ng action researcher ay magdulot ng pagpapahusay ng kanyang praktika at pagtukoy sa mga elementong dapat baguhin. Ang prosesong ito’y nakaangkla sa pagtitipon ng ebidensya na pagbabatayan ng pinag-isipan at hindi kutob-kutob lamang na paghuhusga at pagpapasya. Ano ang ibig sabihin ng praktika?
 19. 19. • Sa panahong ito ng sentralisasyon at propliperasyon ng mga pambansang gabay at estratehiya, ang action research ay makatutulong sa mga guro na maramdamang may kontrol pa rin sila sa kanilang sitwasyong pinagtuturuan. Ano ang ibig sabihin ng praktika?
 20. 20. Ang action research ay magagamit sa: • pag-unawa ng sariling praktika; • pag-unawa sa pagpapahusay ng praktika; • pag-unawa sa kung paano mailalapat sa sariling sitwasyon ang isang pagbabagong buhat sa “labas”; • pag-unawa kung paano mababago ang “labas” o ang kabuuan upang
 21. 21. • Binigyang-diin ni Jack Whitehead (1985) ang indibidwalidad ng action research, sa pamamagitan ng paglalarawan sa aktwal na “pakiramdam” ng proseso ng pagsasagawa nito: Paano isinasagawa ang action research?
 22. 22. 1. Nakararanas ako ng suliranin dahil ang mga pagpapahalagang pang-edukasyon ko ay hindi nailalapat sa praktika; 2. May naiisip akong solusyon sa aking problema; Paano isinasagawa ang action research?
 23. 23. 3. Sinusubukan kong ipatupad ang naiisip kong solusyon; 4. Sinusuri ko ang resulta ng aking mga aksyon; 5. Binabago ko ang aking problema, ideya at aksyon batay sa aking pagsusuri. Paano isinasagawa ang action research?
 24. 24. Ang action research ‘cycle’
 25. 25. Ang action research ‘cycle’
 26. 26. Hanggang sa puntong ito, nagbigay-tuon tayo sa sa indibidwalidad ng action research, na sumasalamin sa pananaw ni Whitehead hinggil sa proseso nito. Indibidwal o Koloboratibo?
 27. 27. May mga pagkakataon kung saan ang koloborasyon ay isang mahalagang elemento ng action research. Sa pagsisikhay na maunawaan ang kanilang praktika, ang mga action researcher ay naghahangad na patunayan ang tinatawag ni Whitehead na ‘claims to knowledge.’ Indibidwal o Koloboratibo?
 28. 28. Mga Pamamaraan Ang pangunahing pamantayan sa pagpili ng partikular na pamaraan sa pagkuha ng datos sa action research ay kung makapagbibigay ba ng makabuluhang impormasyon tungkol sa praktika ang nasabing paraan.
 29. 29. Mga Pamamaraan Sa paghahanap ng ebidensya ng kanyang praktika, o sa bisa ng pagbabagong isinapraktika, kailangang tingnan ito ng guro sa iba’t ibang anggulo; kailangan niyang gumamit ng triangulation ng iba’t ibang pamaraan. Isa itong payak na simulain na sumasaklaw sa maingat na pamimili ng teknik sa pangangalap ng datos; bawat isa’y maaaring magbigay- linaw sa isang aspekto ng iisang isyu
 30. 30. Mga Pamamaraan Sa paghahanap ng ebidensya ng kanyang praktika, o sa bisa ng pagbabagong isinapraktika, kailangang tingnan ito ng guro sa iba’t ibang anggulo; kailangan niyang gumamit ng triangulation ng iba’t ibang pamaraan. Isa itong payak na simulain na sumasaklaw sa maingat na pamimili ng teknik sa pangangalap ng datos; bawat isa’y maaaring magbigay- linaw sa isang aspekto ng iisang isyu
 31. 31. Ang simulain o principle ng triangulation:
 32. 32. Mga Pamamaraan Bawat paraan ay magbibigay ng access sa iba’t ibang aspekto ng sitwasyon. May mga aspekto ng suliranin na hindi mabibigyang-linaw ngunit mas maraming aspekto ang mabibigyang-linaw kung higit sa isang pamaraan ang gagamitin. Gayundin, ang cross-referencing ng data mula sa iba’t ibang paraan ay nagdaragdag sa pangkalahatang reliability ng proseso ng pananaliksik.
 33. 33. Mga Pamamaraan Hangga’t ang mga action researcher ay aware sa limitasyon ng mga partikular na pamamaraan, maaari silang gumamit ng alinman sa mga sumusunod na pamamaraan upang mapagnilay-nilayan nila ang kanilang pinag-aaralan:
 34. 34. Mga Pamamaraan 1. observation schedules– ng mga batas, estudyante o ng kanilang mga sarili; 2. audio o video tape recording; 3. structured o semi-structured interviews; 4. class records; 5. statistical indicators;
 35. 35. Mga Pamamaraan 6. field notes; 7. an analytic memo; 8. sociometry; 9. photography; 10. repertory grids; 11. questionnaires; etc.
 36. 36. •Ang action research ay isang praktikal na paraan upang mapagnilay- nilayan ng indibidwal ang kalikasan ng kanyang praktika at paghusayin pa ito. • Hinihikayat ng action research ang mga practitioner na maging tagalikha ng kaalaman sa halip na tagakonsumo lamang nito. Buod
 37. 37. •Gumagamit ng action ang action research bilang pamaraan ng pananaliksik; ang planong pagbabago ay ipinatutupad, minomonitor at sinusuri. • Ang action research ay maaaring sumunod sa cycle na action-reflection o kaya’y sa modelong spiral. Buod
 38. 38. • Maaaring gumamit ang mga action researcher ng iba’t ibang paraan ng pananaliksik, qualitative o quantitative man. • Dapat tiyakin ng mga action researcher ang triangulation ng kanilang mga pamaraan. Buod
 39. 39. •Ang proseso’y maaaring maging masalimuot; habang ang pananaliksik ay isinasagawa, maaaring matuklasan ang malalawak na ugnayan. • Ang action research ay isinasakatuparan ng mga indibidwal ngunit ang mga indibidwal na ito ay maaaring magtrabaho sa paraang koloboratibo. Buod
 40. 40. References Altricher, H., Posch, P. & Somekh, B. (1993) Teachers Investigate their Work: An Introduction to the Methods of Action Research, London, Routledge. Carr, W. & Kemmis, S. (1986) Becoming Critical: education, knowledge and action research. Lewes, Falmer. Cohen, L ; Manion, L & Morrison, K (2000) Research Methods in Education (5th edition), London, Routledge Falmer Corey, S. (1953) Action Research to Improve School Practices. New York, Columbia University, Teachers College Press. Ebbutt, D. (1985) Educational Action research: some general concerns and specific quibbles, in: Burgess, R. (ed.) Issues in Educational Research: qualitative methods. Lewes, Falmer. Elliott, J. (1981) Action research: a framework for self-evaluation in schools. TIQL working paper no.1., Cambridge, Cambridge Institute of Education. Elliott, J. (1991) Action Research for Educational Change, Buckingham, Open University Press. Foucault, M. (1980) Power/Knowledge. Brighton, Harvester. Gibson, R. (1985) Critical times for action research. Cambridge Journal of Education, 15 (1): 59-64. Hamilton, D. (1981) Generalization in the Educational Sciences: problems and purposes. In: Popkewitz, T.S. and Tabachnik, B.R. (eds.) The Study of Schooling: field based methodologies in educational research and evaluation, New York, Praeger. Hollingsworth, S. (ed.) (1997) International Action Research: a casebook for educational reform. London, Falmer.
 41. 41. References Hollingsworth, S., Noffke, S.E., Walker, M. & Winter, R. (1997) Epilogue: What have we learned from these case on action research and educational reform? in: Hollingsworth, S. (ed.) International Action Research: a casebook for educational reform, London, Falmer. Hopkins, D. (1993) A Teacher’s Guide to Classroom Research, 2nd edition, Milton Keynes, Open University Press. Hustler, D., Cassidy, A. & Cuff, E. (eds.) (1986) Action Research in Classrooms and Schools, London, Allen and Unwin. Jennings, L. & Graham, A. (1996) Postmodern perspectives and action research: reflecting on the possibilities. Educational Action Research, 4 (2): 267-278. Kemmis, S. & McTaggart, R. (1982) The Action Research Planner. Victoria, Deakin University Press. Koshy, V. (2005) Action research for improving practice. A practical guide. London: Paul Chapman Publishing. Lewin, K. (1948) Resolving Social Conflicts. New York, Harper. Lewis, I. (1987) Encouraging reflexive teacher research. British Journal of Sociology of Education, 8 (1): 95-105. Lyotard, J.F. (1984) The Postmodern Condition: a report on knowledge. Manchester, Manchester University Press. McKernan (1991) Curriculum Action research: a handbook of methods and resources for the reflective practitioner. London, Kogan Page. McNiff, J. (1988) Action Research: Principles and Practice, Basingstoke, Macmillan. Schön, D. (1983) The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action. New York, Basic Books. Somekh, B. (1988) The role of action research in collaborative inquiry and school improvement. Paper to CARN conference, Cambridge, 25-27 March. Stenhouse, L. (1975) An Introduction to Curriculum Research and Development. London, Heinemann. Taba, H. (1962) Curriculum Development: theory and practice. New York, Harcourt, Brace and World. Wallace, M. (1987) A historial review of action research: some implications for the education of teachers in their managerial role. Journal of Education for Teaching, 13 (2): 97-115 Whitehead, J. (1985) An Analysis of an Individual’s Educational Development: the basis for personally oriented action research, in: Shipman, M. (ed.) Educational Research: principles, policies and practices, Lewes, Falmer. Whitehead, J. (1989) Creating a living educational theory from questions of the kind ‘How do I improve my practice?’ Cambridge Journal of Education, 19 (1): 41-52 Whitehead, J. & Lomax, P. (1987) Action research and the politics of educational knowledge. British Educational Research Journal, 13 (2): 175-190. Winter, R. (1987) Action Research and the Nature of Social Inquiry. Aldershot, Gower. Winter, R. (1989) Learning from Experience: principles and practice in action research. Lewes, Falmer. Woods, P. (1996) Researching the Art of Teaching: ethnography for educational use. London, Routledge. Zeichner, K.M. (1993) Action research: personal renewal and social reconstruction. Educational Action Research, 1 (2): 199-219.
 42. 42. EMMA C. GUITABA Pulong Buhangin National High School
 • NenaBanes

  Jun. 9, 2020
 • RJEscao

  Nov. 6, 2019
 • EvangelineLobo2

  Oct. 21, 2019
 • Chalzea

  Sep. 13, 2019
 • dorothygabion

  Jul. 18, 2019
 • ChelseaMontero1

  Mar. 16, 2019
 • RensoSalazar

  Mar. 1, 2019
 • jobalatucan

  Jan. 30, 2019
 • neeruamnanilooanibiaj

  Jan. 7, 2019
 • LEAHAngoluan

  Oct. 24, 2018
 • mariesimee

  Oct. 20, 2018
 • reylizasorreda

  Oct. 20, 2018
 • louiejae

  Aug. 30, 2018
 • JeanneValerieSanchez

  Mar. 21, 2018
 • julietquezon1

  Feb. 28, 2018
 • majoyenerio

  Jan. 28, 2018
 • rochelmariejamila

  Jan. 10, 2018
 • batanghamog

  Dec. 30, 2017
 • MsMinchin693

  Sep. 7, 2017
 • JudyAnnCaneos

  Aug. 5, 2017

Action research is very in nowadays, hope makatulong 'to sa mga Filipino Teachers :)

Views

Total views

61,339

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

12

Actions

Downloads

1,024

Shares

0

Comments

0

Likes

34

×