Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sintaxi

98,154 views

Published on

Com fer una anàlisi sintàctica d'una oració simple amb estructura d'arbre

Published in: Business, Technology
  • Login to see the comments

Sintaxi

  1. 1. Com fer una anàlisi morfosintàctica
  2. 2. El primer que hem de fer és l’anàlisi morfològic de cadascuna de les paraules. La Marta ha comprat dos manats de cebes a la botiga nova d’en Pol D N V D N P N P D N Adj P D N D = Determinant N = Nom – Substantiu Adj = Adjectiu V = Verb Adv = Adverbi P = Preposició C = Conjunció
  3. 3. A continuació busquem els nuclis del subjecte i del predicat, baixem una ratlla vertical i especifiquem el tipus de sintagma i quin és el subjecte i quin el predicat. La Marta ha comprat dos manats de cebes a la botiga nova d’en Pol D N V D N P N P D N Adj P D N SN Subj SV Pred
  4. 4. La Marta ha comprat dos manats de cebes a la botiga nova d’en Pol D N V D N P N P D N Adj P D N Ara marquem que aquests dos elements formen una frase SN Subj SV Pred Oració
  5. 5. A continuació busquem els nuclis dels complements de cadascuna de les parts, els assignem i els identifiquem La Marta ha comprat dos manats de cebes a la botiga nova d’en Pol D N V D N P N P D N Adj P D N SN Subj SV Pred Oració SN CD SPrep CCLloc
  6. 6. Ara analitzem l’estructura interna de cada complement i relacionem tot el que queda pendent d’analitzar La Marta ha comprat dos manats de cebes a la botiga nova d’en Pol D N V D N P N P D N Adj P D N SN Subj SV Pred Oració SN CD SPrep CN SPrep CCLloc SPrep CN Com has pogut comprovar, les preposicions modifiquen indirectament els noms (per això l’enllaç és en diagonal) i els determinants i els demostratius ho fan directament (enllaç en angle recte).

×