Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ВелинградВелинград
Велинград е град в ЮжнаВелинград е град в Южна
България, наречен наБългария, наречен на
партизанката Вела Пеева.партизанка...
ГеографияГеография
Велинград се намира в Чепинската
котловина в Западните Родопи.
Градът има планински климат.
Лятото е пр...
ГеографияГеография
Велинград е един от най-
безоблачните градове в
България. Облачността е най-
голяма през зимните месеци...
ИсторияИстория
Културните пластове дават
основание да се твърди, че
Чепинският край е обитаван
от тракийски племена през 6...
БесиБеси
Бесите са жречески род от
тракийското племе на сатрите,
пазители на прорицалището на
Дионис, което според антични...
БесиБеси
Първи за прочутия храм
споменава Херодот. "Сатрите,
доколкото знам - пише Херодот
- не са били подчинени никога
н...
В началото на 6 век Чепинският край е бил населен със
славяни. Според проф. Петър Петров и проф. Марин
Дринов тук е живяло...
От времето на цар Иван Александър са намерени
монети от Чепинския край. Смята се, че падането на
крепостта Цепина и на цел...
Чепинското население не останало настрана отЧепинското население не останало настрана от
Възраждането и националноосвободи...
През 1948 г. селата
Лъджене, Каменица и
Чепино се обединяват
в едно селище-град.
То носи името на
родената в Каменица
парт...
Велинград – СПА столица
на Балканите
Благодарим Ви за вниманиетоБлагодарим Ви за вниманието!!
Velingrad
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Velingrad

 • Login to see the comments

Velingrad

 1. 1. ВелинградВелинград
 2. 2. Велинград е град в ЮжнаВелинград е град в Южна България, наречен наБългария, наречен на партизанката Вела Пеева.партизанката Вела Пеева. Той се намира вТой се намира в ooбластбласт Пазарджик и е втори поПазарджик и е втори по големина след областнияголемина след областния град.град. Градът еГрадът е административен центърадминистративен център на Община Велинград.на Община Велинград.
 3. 3. ГеографияГеография Велинград се намира в Чепинската котловина в Западните Родопи. Градът има планински климат. Лятото е прохладно и краткотрайно, а зимата — мека и продължителна. Валежите са сравнително малко. През пролетта и началото на лятото са по-обилни, в края на лятото и есента е по-сухо. Снеговалежите са достатъчни и задържането на снежната покривка е продължително (до 150 дни). Снежната покривка е устойчива и дебела.
 4. 4. ГеографияГеография Велинград е един от най- безоблачните градове в България. Облачността е най- голяма през зимните месеци. Общото ѝ намаляване се наблюдава в началото на есента. Това е едно от местата в България с най-много безвалежни дни. Наличието на ясно време и обилно слънцегреене е характерно за Велинград. Средно-годишната температура на въздуха е 9°С. Относителната влажност на въздуха е 75%. Атмосферното налягане е ниско – 693 мм живачен стълб.
 5. 5. ИсторияИстория Културните пластове дават основание да се твърди, че Чепинският край е обитаван от тракийски племена през 6 - 5 век пр.н.е. Най-трайни са следите от племето беси - открити са могили, некрополи, стени от селища и крепости. Писмени сведения за тази епоха дават древните историци Херодот и Тукидид.
 6. 6. БесиБеси Бесите са жречески род от тракийското племе на сатрите, пазители на прорицалището на Дионис, което според античните сведения се е намирало в Пангей или "всеземие" (на български Кушница) а според съвременните изследователи става въпрос за Родопа. Съществуват и други предположения за местоположението на храма - в планината Фалакро (на български Боздаг) в границите на някогашните сатрийски земи.
 7. 7. БесиБеси Първи за прочутия храм споменава Херодот. "Сатрите, доколкото знам - пише Херодот - не са били подчинени никога на никого и единствени от траките продължават да са и досега свободни; живеят високо в планините, които са покрити с всякакви гори и сняг, и са отлични воини. Те притежават прорицалището на Дионис, то се намира на висок връх в планината. Измежду сатрите с прорицанията в светилището се занимават бесите; жрица дава предсказания, точно както в Делфи; няма нищо различно".
 8. 8. В началото на 6 век Чепинският край е бил населен със славяни. Според проф. Петър Петров и проф. Марин Дринов тук е живяло племето драговичи. Славяните възприели много от обичаите, нравите и културата на траките, като им предали свои характерни черти. По- късно към славяните се прибавили и българите. Чепинската котловина е присъединена към българската държава при управлението на Маламир, а неговият наследник Пресиян включва в пределите и цялата родопска област.
 9. 9. От времето на цар Иван Александър са намерени монети от Чепинския край. Смята се, че падането на крепостта Цепина и на целия Чепински край под турска власт е станало през 1371-1373 г. След това събитие настъпили редица сериозни промени в живота на тукашните българи.
 10. 10. Чепинското население не останало настрана отЧепинското население не останало настрана от Възраждането и националноосвободителните борби наВъзраждането и националноосвободителните борби на българския народ. През 1816 г. каменчани изградилибългарския народ. През 1816 г. каменчани изградили новата църква „Св. Троицановата църква „Св. Троица””.Тя се превърнала в средище,.Тя се превърнала в средище, където се укрепвало българското самосъзнание и секъдето се укрепвало българското самосъзнание и се разпространявали знания и просвета. Към църквата презразпространявали знания и просвета. Към църквата през 1823 г. се открива първоначално килийно училище, а1823 г. се открива първоначално килийно училище, а след това и класно училище, помещавало се вслед това и класно училище, помещавало се в самостоятелна сграда.самостоятелна сграда.
 11. 11. През 1948 г. селата Лъджене, Каменица и Чепино се обединяват в едно селище-град. То носи името на родената в Каменица партизанка Вела Пеева и е наречено Велинград. От 1977 г. става общински център.
 12. 12. Велинград – СПА столица на Балканите
 13. 13. Благодарим Ви за вниманиетоБлагодарим Ви за вниманието!!

×