Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Думи със струпани съгласни

34,783 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

Думи със струпани съгласни

  1. 1. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/
  2. 2. ост
  3. 3. че
  4. 4. Отечество Хубаво си, отечество мое! Не ще се никога нагледамна божествената хубост на твоята природа. Самотвоят образ, мил и величествен, стои неизгладим вдушата ми, която те люби, милува и слави. Малко ли пъти съм се катерил по твоитегигантски планини и съм се чудил и дивил на твоитегори и поля, и райски градини! Иван Вазов
  5. 5. Котаракът не еизтривалка. Изтриването наобувките крие опаснос. Има вероятнос дапострадате. Ние не носим отговорнос.
  6. 6. Златка Чардакова, 54 СОУ “Св. Иван Рилски”, София, /БАКУ, Азербайджан/

×