Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cannes lions 2014 100 slides plus

 • Login to see the comments

Cannes lions 2014 100 slides plus

 1. 1. Cannes Lions 2014 | 100 Slides Plus
 2. 2. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫לכם‬ ‫שהבטחתי‬ ‫כפי‬,‫של‬ ‫מסכמת‬ ‫מצגת‬ ‫עבורכם‬ ‫משווקת‬ ‫אני‬ ‫בקאן‬ ‫הקריאטיב‬ ‫פסטיבל‬2014.‫סקירה‬ ‫מהווה‬ ‫הזה‬ ‫המסמך‬ ‫הימים‬ ‫שבעת‬ ‫של‬-‫פוסטים‬ ‫סדרת‬ ‫שתציג‬ ‫פתיחה‬ ‫כיריית‬ ‫בנושא‬ ‫מעמיקים‬. ‫המעניינים‬ ‫הדוברים‬ ‫קשת‬ ‫על‬ ‫יום‬ ‫יום‬ ‫אתכם‬ ‫אעבור‬,‫התובנות‬ ‫המרכזיות‬,‫שמטרתם‬ ‫קריאטיביים‬ ‫סרטונים‬ ‫של‬ ‫שילוב‬ ‫תוך‬ "‫הראש‬ ‫את‬ ‫לכם‬ ‫לפתוח‬",‫ועוד‬... ‫לכאן‬ ‫וייבאתי‬ ‫לקחתי‬ ‫שאני‬ ‫מהעושר‬ ‫מעט‬ ‫שתקחו‬ ‫מקווה‬, ‫מקאן‬.
 3. 3. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY ONE
 4. 4. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫רלוונטיות‬‫שהפכה‬ ‫המילה‬ ‫הוא‬ ‫את‬ ‫במרכז‬ ‫ששם‬ ‫העיקרי‬ ‫למפתח‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫הכוונות‬-‫מחייבת‬ ‫היא‬ ‫ולכן‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫שיהיה‬ ‫עיצוב‬ ‫הלקוח‬. ‫וחרשים‬ ‫עיוורים‬ ‫נעשים‬ ‫אנשים‬ ‫המסר‬ ‫בקליטת‬,‫נהייה‬ ‫לא‬ ‫אם‬ ‫לגביהם‬ ‫רלוונטיים‬,‫יעשו‬ ‫פשוט‬ ‫והם‬ ‫עין‬ ‫ובהרף‬ ‫בקלילות‬ ‫מיוט‬ ‫לנו‬. " "
 5. 5. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫טוויטר‬,‫את‬ ‫הופכות‬ ‫מדיה‬ ‫והסושייל‬ ‫למותגים‬ ‫שניתנת‬ ‫ההזדמנות‬ ‫המופיעים‬ ‫לסלבס‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫מסחריים‬ ‫כמותגים‬-‫בו‬ ‫וקריאטיבי‬ ‫פורה‬ ‫למקור‬ ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫התקשורת‬‫ישירה‬‫כלפי‬ ‫האוהדים‬,‫והגולשים‬ ‫הלקוחות‬. ‫את‬ ‫להמציא‬ ‫מעתה‬ ‫מסוגלים‬ ‫מותגים‬ ‫המדיה‬ ‫באמצעות‬ ‫מחדש‬ ‫עצמם‬.‫כך‬ ‫אישי‬ ‫באופן‬ ‫עשיתי‬ ‫אני‬. " "
 6. 6. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫הצעירים‬‫מחליטים‬‫של‬ ‫אופיו‬ ‫על‬ ‫אותם‬ ‫שסובב‬ ‫התוכן‬. ‫סיפור‬ ‫לעצב‬ ‫כיום‬ ‫מומלץ‬ ‫למותגים‬ ‫גמור‬ ‫שאינו‬,‫לגולשים‬ ‫לתת‬ ‫ובכך‬ ‫החורים‬ ‫את‬ ‫למלא‬,‫ו‬"‫לרפד‬"‫את‬ ‫שירגישו‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫החסרים‬ ‫החללים‬ ‫מוסיפה‬ ‫ואני‬ ‫מחוברים‬-‫מעורבבים‬! " " Caroline Dettman Chief Creative and Community Officer GOLIN
 7. 7. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫רלוונטיות‬ ‫על‬ ‫הדגש‬ ‫דרך‬,‫אנחנו‬ ‫עוזרים‬‫בעומס‬ ‫לשלוט‬ ‫למשתמשים‬ ‫כיוון‬ ‫מכל‬ ‫אותם‬ ‫שמתקיף‬ ‫המידע‬. " "
 8. 8. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫רעיון‬ ‫על‬ ‫מבוסס‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫סיפור‬ ‫משמעותי‬,‫מוטיבים‬ ‫שלושה‬ ‫שמכיל‬: Meaningful purpose Universal human truth Unexpectedly delightful ‫הוא‬ ‫העיקר‬‫לענג‬‫באופן‬ ‫הקורא‬ ‫את‬ ‫צפוי‬ ‫בלתי‬! " " Kevin Burke Chief Marketing Officer VISA
 9. 9. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫רלוונטיות‬-‫כיצד‬ ‫לדעת‬‫לחזות‬‫את‬ ‫המעורבים‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬. " "
 10. 10. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫את‬ ‫לנהל‬ ‫נכון‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫צריך‬ ‫הסקייל‬‫בדיגיטל‬.‫לנו‬ ‫שנראה‬ ‫מה‬ ‫עלול‬ ‫קטן‬ ‫כפרויקט‬ ‫ראשון‬ ‫במבט‬ ‫לממדים‬ ‫עד‬ ‫נפח‬ ‫ולהוסיף‬ ‫להתפרץ‬ ‫ענקיים‬,‫אך‬,‫למדיה‬ ‫בניגוד‬ ‫המסורתית‬-‫גבול‬ ‫אין‬ ‫החדשה‬ ‫במדיה‬ ‫הקנבס‬ ‫של‬ ‫לגודלו‬,‫שהסיפור‬ ‫וככל‬, ‫ההצעה‬,‫יותר‬ ‫מושכים‬ ‫יהיו‬ ‫הערך‬,‫כך‬ ‫ויתרחב‬ ‫ילך‬ ‫שלהם‬ ‫ההתפרסות‬ ‫גודל‬ ‫בהתאם‬. " "
 11. 11. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫להבין‬ ‫הוא‬ ‫מדיה‬ ‫בסושייל‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫ארגונך‬ ‫של‬ ‫ובאינטרס‬ ‫בך‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫שלא‬.‫הדגש‬ ‫מרכיב‬ ‫על‬ ‫כמובן‬ ‫הוא‬‫ה‬"‫סושייל‬",‫כלומר‬–‫צריך‬ ‫חברתי‬ ‫עניין‬ ‫שזה‬ ‫לזכור‬.‫היא‬ ‫המעשית‬ ‫המשמעות‬ ‫לחשוב‬ ‫צריך‬ ‫אלא‬ ‫עלינו‬ ‫לדבר‬ ‫נכון‬ ‫לא‬ ‫שזה‬ ‫קהילות‬ ‫בניית‬ ‫של‬ ‫בתפישה‬,‫מחוברים‬ ‫נהיה‬ ‫שדרכן‬ ‫צרכים‬ ‫אותם‬ ‫על‬ ‫ללמוד‬ ‫נוכל‬ ‫ודרכן‬ ‫לאחרים‬ ‫יותר‬ ‫ונכון‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫לפעול‬ ‫למותג‬ ‫שיעזרו‬ ‫ממשיים‬. " " Guga Ketzer Partner, Chief Creative Officer LODUCCA
 12. 12. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫קריאטיב‬ ‫סוכנויות‬‫חכמות‬,‫תהיינה‬ ‫השווקים‬ ‫את‬ ‫שמעצבות‬ ‫אלה‬- ‫בעסקים‬ ‫מכך‬ ‫ונתרמות‬ ‫החדשים‬ ‫הכנסה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫שמייצרים‬ ‫מגוונים‬ ‫חדשות‬. " "
 13. 13. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design Kentaro Kimura Co-CEO, Executive Creative Director HAKUHODO KETTLE INC. ‫תהפוכנה‬ ‫בעתיד‬ ‫קריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫של‬ ‫לסוכנויות‬"‫דיזיין‬ ‫לייף‬",‫והן‬ ‫מבוססים‬ ‫פתרונות‬ ‫בעיצוב‬ ‫ינה‬ֶ‫תתמח‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫וצרכים‬ ‫התנהגויות‬.‫זה‬ ‫כל‬ ‫דרך‬ ‫נפוץ‬ ‫שימוש‬ ‫באמצעות‬ ‫יקרה‬ ‫מגע‬ ‫ונקודות‬ ‫מסכים‬ ‫המון‬,‫לא‬ ‫ולגמרי‬ ‫כיום‬ ‫רגילים‬ ‫אנחנו‬ ‫בהם‬ ‫במקומות‬ ‫רק‬ ‫לתקשר‬. " "
 14. 14. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫ב‬2024-‫יהפכו‬ ‫קריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫נכבד‬ ‫חלק‬ ‫יש‬ ‫בהם‬ ‫למקומות‬ ‫היברידית‬ ‫למומחיות‬,‫כלומר‬ ‫ומגוונות‬ ‫משולבות‬ ‫למיומנויות‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬ ‫הדוק‬ ‫בקשר‬ ‫שקשורות‬ ‫האדם‬. ‫כאקו‬ ‫יותר‬ ‫ינהגו‬ ‫קריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫סטארטאפיסטי‬ ‫סיסטם‬,‫שמתנסה‬ ‫שונים‬ ‫בתחומים‬. ‫ב‬2024-‫יהיו‬ ‫הקריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫שונים‬ ‫עסקיים‬ ‫מודלים‬ ‫של‬ ‫מיקס‬ ‫ותורמים‬ ‫השני‬ ‫עם‬ ‫אחד‬ ‫שמתערבבים‬ ‫לזה‬ ‫זה‬.‫סביב‬ ‫שסובב‬ ‫סיסטם‬ ‫אקו‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫התנהגויות‬. " "
 15. 15. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY TWO
 16. 16. ‫נוסף‬ ‫ליום‬ ‫לדרך‬ ‫יציאה‬ ‫לפני‬ ‫דקה‬,‫הנדרש‬ ‫הציוד‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שיש‬ ‫מוודאים‬. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design
 17. 17. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫את‬ ‫שהפך‬ ‫ממה‬ ‫חלק‬"‫והעיר‬ ‫סקס‬ ‫הגדולה‬"‫הייתה‬ ‫שהיא‬ ‫למה‬-‫נבע‬ ‫מאוד‬ ‫הייתה‬ ‫שהשפה‬ ‫מכך‬‫אותנטית‬. ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫משפיעה‬ ‫אותנטיות‬ ‫רבה‬ ‫בקלות‬ ‫אותם‬ ‫ומחברת‬. " "
 18. 18. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design Bertrand Piccard Founder, Co-pilot SOLAR IMPULSE ‫על‬ ‫שלקחת‬ ‫במשימה‬ ‫כשמאמינים‬ ‫חוסר‬ ‫שהבעת‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫עצמך‬ ‫אחרים‬ ‫מצד‬ ‫בדבר‬ ‫אמונה‬,‫מעידה‬ ‫רק‬ ‫היעדר‬ ‫על‬‫דמיון‬‫של‬ ‫רדידות‬ ‫על‬ ‫או‬ ‫אותנו‬ ‫לעכב‬ ‫המתיימרים‬ ‫אלה‬.‫המצב‬ ‫צודק‬ ‫שאינך‬ ‫לך‬ ‫אומרים‬ ‫שבו‬-‫פשוט‬ ‫הביצוע‬ ‫לעצם‬ ‫משמעותי‬ ‫לא‬.‫מוטב‬ ‫להיבהל‬ ‫ולא‬ ‫במשימה‬ ‫לדבוק‬ ‫מסוגלים‬ ‫לא‬ ‫שאחרים‬ ‫מהעובדה‬ ‫לנכון‬ ‫ראיתם‬ ‫שאתם‬ ‫מה‬ ‫את‬ ‫לקלוט‬. " "
 19. 19. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫לשנות‬ ‫מסוגלות‬ ‫חדשות‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫העולם‬‫ולהשביח‬‫חיינו‬ ‫איכות‬ ‫את‬. " "
 20. 20. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫ובעלת‬ ‫טובה‬ ‫תדמית‬ ‫ליצור‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫משמעות‬-‫ה‬‫מעצבים‬‫להיות‬ ‫חייבים‬ ‫ל‬ ‫קרובים‬‫ביזנס‬. " "
 21. 21. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design Scott Belsky Vice-President of Products-Community, Head of Behance BEHANCE ‫לקיים‬‫אינטגרציה‬‫ובין‬ ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫בסיס‬ ‫על‬ ‫שפותחו‬ ‫השכלולים‬ ‫מומחיות‬-‫הקשים‬ ‫האתגרים‬ ‫אחד‬ ‫זה‬ ‫ביותר‬!‫לא‬ ‫זה‬ ‫כך‬ ‫משום‬ ‫הנראה‬ ‫כפי‬ ‫מדי‬ ‫יותר‬ ‫קורה‬...‫פני‬ ‫הם‬ ‫אלה‬ ‫אבל‬ ‫העתיד‬. " "
 22. 22. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫עיצוב‬‫אל‬ ‫קרוב‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫היה‬ ‫לא‬ ‫מעולם‬ ‫הביזנס‬.‫השתנה‬ ‫מה‬?‫עדיין‬ ‫בעבר‬ ‫עיצוב‬ ‫על‬ ‫השקעה‬ ‫החזר‬ ‫היה‬ ‫לא‬. " "
 23. 23. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫ליבו‬ ‫לב‬ ‫הוא‬ ‫שעיצוב‬ ‫ברור‬ ‫כיום‬ ‫של‬ ‫המשמעותי‬‫העסק‬!-‫גרם‬ ‫מה‬ ‫לכך‬?‫האינטרנט‬,‫וכלים‬ ‫אפל‬ ‫חיינו‬ ‫אורחות‬ ‫את‬ ‫שמשנים‬ ‫דיגיטליים‬ -‫העיצוב‬ ‫תעשיית‬ ‫את‬ ‫הפכו‬ ‫אלו‬ ‫כל‬ ‫אל‬ ‫וקרובה‬ ‫קריטית‬ ‫יותר‬ ‫להרבה‬ ‫העסק‬. " "
 24. 24. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design Andy Lippman Associate Director MIT MEDIA LAB ‫כך‬ ‫כל‬ ‫מתקדמים‬ ‫שדברים‬ ‫הסיבה‬ ‫מהר‬,‫הטכנולוגיה‬ ‫בגלל‬ ‫דווקא‬ ‫אינה‬, ‫האמיתית‬ ‫הסיבה‬-‫האנשים‬. " "
 25. 25. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫דטה‬ ‫ביג‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬-‫הכוונה‬ ‫כמותית‬,‫של‬ ‫במובן‬"‫דטה‬ ‫הרבה‬." ‫דטה‬ ‫לקחת‬ ‫האפשרות‬ ‫זוהי‬‫ממקורות‬ ‫שונים‬,‫ולחלץ‬ ‫מדומים‬ ‫גבולות‬ ‫להסיר‬ ‫כן‬ ‫לפני‬ ‫זמינות‬ ‫היו‬ ‫שלא‬ ‫תובנות‬.‫זוהי‬ ‫סיילוס‬ ‫ולבטל‬ ‫מידע‬ ‫להצליב‬ ‫היכולת‬ ‫שיפעת‬ ‫מתוך‬ ‫רלוונטיים‬ ‫בלתי‬ ‫ברשת‬ ‫המוזרמת‬ ‫האינפורמציה‬. " "
 26. 26. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫קרייאטיבים‬ ‫להיות‬ ‫רוצים‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫צריכים‬ ‫אתם‬-‫לדעת‬,‫לחשוב‬, ‫להאמין‬,‫ולחלום‬ ‫לקוות‬-‫בעיקר‬ ‫לחלום‬. " "
 27. 27. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫צריך‬-‫שיווק‬ ‫איש‬ ‫כמו‬ ‫לחשוב‬, ‫בידור‬ ‫איש‬ ‫כמו‬ ‫להתנהג‬‫ולזוז‬‫כמו‬ ‫סטארטאפ‬. " "
 28. 28. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫שונים‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫לקוחות‬‫מבעבר‬-‫זאת‬ ‫ולמרות‬ ‫משרדי‬‫הקריאטיב‬‫דרך‬ ‫באותה‬ ‫עובדים‬ ‫עדיין‬: ‫סיפור‬-‫אפליקציה‬-‫הפצה‬. ‫להשתנות‬ ‫צריך‬ ‫בעצם‬-‫ולנסח‬ ‫תהליכים‬ ‫לעצב‬ ‫ההתנהגות‬ ‫עם‬ ‫שמתכתב‬ ‫חדש‬ ‫באופן‬ ‫אותם‬ ‫המשתמשים‬ ‫של‬ ‫החדשה‬. ‫משמעות‬-‫סיפור‬-‫חוויה‬-‫עיצוב‬. " "
 29. 29. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫הקריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ ‫לספק‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫דיגיטליים‬ ‫תקשורת‬ ‫פתרונות‬-‫אלא‬ ‫לייצר‬"‫מודלס‬ ‫ביזנס‬"‫חדשים‬,‫וזאת‬ ‫הדיגיטל‬ ‫באמצעות‬ ‫פעמים‬ ‫הרבה‬. " " Younghee Lee Executive Vice President Global Marketing Mobile Communications Business SAMSUNG ELECTRONICS
 30. 30. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫הוא‬ ‫הזה‬ ‫התוכן‬ ‫אירוע‬ ‫של‬ ‫הכוכב‬:‫אינטגרציה‬! ‫מומחיות‬ ‫ביחד‬ ‫שמשלבת‬ ‫אינטגרציה‬,‫של‬ ‫רעיונות‬ ‫אנשים‬,‫מורכבים‬ ‫ומהלכים‬.‫קשה‬ ‫אתגר‬ ‫מציב‬ ‫זה‬ ‫לביצוע‬,‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫לא‬ ‫רובנו‬ ‫זה‬ ‫ובגלל‬.‫כאמור‬ ‫אך‬ ‫העתיד‬ ‫פני‬ ‫הם‬ ‫אלה‬,‫להמציא‬ ‫להפסיק‬ ‫וצריך‬ ‫מדומים‬ ‫גבולות‬... ‫למציאות‬ ‫שנולדו‬ ‫אנשים‬ ‫של‬ ‫לדור‬ ‫פונים‬ ‫אנו‬ ‫כיום‬ ‫הזאת‬-‫לכך‬ ‫המקובלות‬ ‫הדרכים‬ ‫את‬ ‫יוצרים‬ ‫והם‬. " "
 31. 31. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY THREE
 32. 32. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫בלי‬ ‫קורה‬ ‫לא‬ ‫מעניין‬ ‫דבר‬ ‫שום‬ ‫ספקות‬. " "
 33. 33. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫שהם‬ ‫מה‬ ‫איך‬ ‫לאנשים‬ ‫להגיד‬ ‫במקום‬ ‫לרעה‬ ‫המציאות‬ ‫את‬ ‫יהפוך‬ ‫עושים‬ ‫יותר‬-‫ההתנהגות‬ ‫אל‬ ‫להתייחס‬ ‫צריך‬ ‫לעשות‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫מה‬ ‫ולהגיד‬ ‫שלהם‬ ‫יותר‬ ‫לטובה‬ ‫תהפוך‬ ‫שהיא‬ ‫בשביל‬- ‫יותר‬ ‫מושפעים‬ ‫אנחנו‬‫מדברים‬ ‫טובים‬,‫בהכרח‬ ‫לא‬ ‫ואזהרות‬ ‫סימנים‬ ‫הרצוי‬ ‫באימפקט‬ ‫עלינו‬ ‫עובדות‬-‫אחוז‬ ‫מאוד‬ ‫קטן‬ ‫ההשפעה‬. " " Bruno Giussani European Director TED
 34. 34. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫אוהבת‬ ‫קריאטיביות‬‫אילוצים‬ ‫חייב‬ ‫והוא‬ ‫אילוצים‬ ‫מביא‬ ‫המובייל‬ ‫פשוט‬ ‫להיות‬. " "
 35. 35. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫לשים‬ ‫שצריך‬ ‫הכובד‬ ‫מרכזי‬ ‫ארבעת‬ ‫הם‬ ‫אליהם‬ ‫לב‬:‫מובייל‬,‫נייטיב‬, ‫ווידיאו‬ ‫סושייל‬. " "
 36. 36. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הכל‬-‫פשוט‬ ‫וקונטקסטואלי‬‫האנשים‬ ‫של‬ ‫לצרכים‬. " " Marissa Mayer President, CEO YAHOO
 37. 37. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫החשיבה‬‫מעגלית‬,‫אין‬ ‫התחלה‬ ‫לה‬-‫בעבר‬ ‫כמו‬ ‫וסוף‬ ‫אמצע‬: ‫החדשה‬ ‫החשיבה‬-‫מוצר‬,‫יוזר‬,‫קידום‬ ‫ופרסום‬-‫למוצר‬ ‫חלילה‬ ‫וחוזר‬... " "
 38. 38. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫הוא‬ ‫כי‬ ‫בפרויקט‬ ‫משקיע‬ ‫גוגל‬ ‫כמו‬ ‫גוף‬ ‫החדש‬ ‫הדף‬ ‫על‬ ‫אחראי‬ ‫להיות‬ ‫מעוניין‬ ‫שלנו‬ ‫החיים‬ ‫של‬ ‫בספר‬.‫על‬ ‫משפיע‬ ‫זה‬ ‫אנשים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫ועל‬ ‫כולה‬ ‫החברה‬ ‫ובמה‬ ‫בחדשנות‬ ‫ומאמינים‬ ‫חושבים‬ ‫שאפשרי‬‫בזכותה‬. " " Nikesh Arora Chief Business Officer GOOGLE
 39. 39. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫ובטכנולוגיה‬ ‫בדיגיטל‬ ‫המצוי‬ ‫הכוח‬ ‫סוד‬ ‫הכל‬ ‫לעשות‬ ‫הוא‬‫פשוט‬‫ולבנות‬ ‫יותר‬ ‫שאכן‬ ‫ושירותים‬ ‫יכולות‬ ‫של‬ ‫מארג‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫משרת‬:‫מי‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫שמחובר‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫שמחובר‬,‫והרי‬ ‫מחובר‬ ‫להיות‬ ‫עתיד‬ ‫הכל‬. " "
 40. 40. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫בגלל‬ ‫מהעולם‬ ‫שייעלמו‬ ‫דברים‬ ‫יש‬ ‫הטכנולוגיה‬: ‫מזומן‬ ‫כסף‬,‫ספרים‬,‫לפטופ‬, ‫והחיבוריות‬ ‫מחובר‬ ‫יהיה‬ ‫הכל‬ ‫בעתיד‬ ‫במכלול‬ ‫יותר‬ ‫חכם‬ ‫לשימוש‬ ‫תגרום‬ ‫המשאבים‬. " " Nikesh Arora Chief Business Officer GOOGLE
 41. 41. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫שונים‬ ‫עיסוק‬ ‫עולמות‬ ‫להביא‬ ‫איך‬ ‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫בשיתופיות‬ ‫יחד‬ ‫לעבוד‬. ‫הקולבורציה‬‫משמעותית‬ ‫סופר‬ ‫היא‬ ‫המתפתח‬ ‫העולם‬ ‫של‬ ‫להתקדמותו‬. ‫והיא‬ ‫מאוד‬ ‫למשמעותית‬ ‫הופכת‬ ‫התרבות‬ ‫הקולבורציה‬ ‫של‬ ‫מהותה‬ ‫עצם‬. " "Ben Horowitz Co-founder, Partner ANDREESSEN HOROWITZ
 42. 42. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫מחוללת‬ ‫הטכנולוגיה‬‫דמוקרטיזציה‬‫בסוגי‬ ‫למיניהם‬ ‫המוצרים‬. ‫את‬ ‫משנה‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫של‬ ‫החדירה‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫ההתנהגות‬.‫ממלאת‬ ‫כבר‬ ‫היא‬ ‫חיינו‬ ‫שטחי‬ ‫בכל‬ ‫חשוב‬ ‫מאוד‬ ‫תפקיד‬,‫באופן‬ ‫יומיומי‬. " "
 43. 43. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫גרועים‬ ‫שנראים‬ ‫ברעיונות‬ ‫להשקיע‬ ‫מחפשים‬ ‫שטחי‬ ‫במבט‬,‫טובים‬ ‫הם‬ ‫במהותם‬ ‫אבל‬ ‫בהחלט‬.‫אותם‬ ‫מבין‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫שאף‬ ‫רעיונות‬ ‫עדיין‬,‫תקועים‬ ‫שאנו‬ ‫משום‬‫בפרדיגמות‬ ‫לא‬ ‫ומה‬ ‫טוב‬ ‫מה‬ ‫כביכול‬ ‫שקובעות‬.‫אני‬ ‫היוזמה‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫שצריך‬ ‫מוסיפה‬ ‫שחל‬ ‫השינוי‬ ‫פרספקטיבת‬ ‫דרך‬ ‫הרעיונית‬ ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫בהתנהגות‬. " "
 44. 44. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫מהכרה‬ ‫לנבוע‬ ‫צריכות‬ ‫שותפויות‬‫בערך‬ ‫משותף‬-‫הגורם‬ ‫הוא‬ ‫שהחיבור‬ ‫מכך‬ ‫כלומר‬ ‫לפני‬ ‫בנמצא‬ ‫היה‬ ‫שלא‬ ‫משמעותי‬ ‫ערך‬ ‫שמייצר‬ ‫כן‬. " "
 45. 45. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫באופן‬ ‫ולהגיב‬ ‫מהר‬ ‫לעבוד‬ ‫חשוב‬ ‫יותר‬ ‫מושלמים‬ ‫להיות‬ ‫לשאוף‬ ‫מאשר‬ ‫קונטקסטואלי‬! ‫למלא‬ ‫אינה‬ ‫המטרה‬"‫שיותר‬ ‫כמה‬"‫תוכן‬-‫אלא‬ ‫לספק‬‫טוב‬ ‫תוכן‬‫יותר‬. " " Wendy Clark President, Sparkling and Strategic Marketing COCA-COLA NORTH AMERICA
 46. 46. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫ה‬ ‫לדור‬Y‫של‬ ‫רמות‬ ‫שתי‬ ‫יש‬‫קונקטיביות‬:‫או‬ ‫שהם‬ ‫או‬ ‫מחוברים‬ ‫שהם‬...‫ישנים‬.‫בעידן‬ ‫אנחנו‬ ‫אופציה‬ ‫בגדר‬ ‫אינו‬ ‫ששקט‬. " "
 47. 47. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫מפיקים‬ ‫הגולשים‬85‫מהתוכן‬ ‫אחוז‬,‫מול‬15 ‫המותג‬ ‫שמעלה‬,‫והכל‬‫אותנטי‬,‫אמת‬ ‫בזמן‬. ‫קונטקסטואלי‬ ‫להיות‬ ‫הכישרון‬ ‫בה‬ ‫תקופה‬ ‫זוהי‬ ‫ולדיוק‬ ‫לאיכות‬ ‫השאיפה‬ ‫על‬ ‫עולה‬ ‫לפעמים‬.‫וזו‬ ‫הפך‬ ‫שהמותג‬ ‫מתברר‬ ‫תכופות‬ ‫בה‬ ‫תקופה‬ ‫ֵר‬‫צ‬‫לאו‬,‫התוכן‬ ‫את‬ ‫שיצור‬ ‫ובמקום‬-‫צריך‬ ‫הוא‬ ‫הגולשים‬ ‫תוכן‬ ‫של‬ ‫האגריגטור‬ ‫להיות‬. " "
 48. 48. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY FOUR
 49. 49. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫אין‬‫גבולות‬!‫בדמיון‬ ‫נמצא‬ ‫היחיד‬ ‫הגבול‬ ‫שגוייה‬ ‫מציאות‬ ‫כתמונת‬. " "
 50. 50. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design Content Currency ‫שלהם‬ ‫בקהלים‬ ‫לגעת‬ ‫יוכלו‬ ‫ביוטיוב‬ ‫תוכן‬ ‫יצרני‬ ‫ישירה‬ ‫הכי‬ ‫בצורה‬-‫שיש‬ ‫אינטימית‬ ‫והכי‬ ‫להמציא‬ ‫בכוחם‬.‫שמותגים‬ ‫העיקרי‬ ‫הדבר‬ ‫זהו‬ ‫מההזדמנות‬ ‫לקחת‬ ‫צריכים‬. " "
 51. 51. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫צעירים‬,‫לנטפליקס‬ ‫נמשכים‬-‫לטלוויזיה‬ ‫ולא‬ ‫לינארית‬.‫הוא‬ ‫בעיניהם‬ ‫הראשון‬ ‫המקום‬: ‫נטפליקס‬,‫יוטיוב‬ ‫השני‬.‫את‬ ‫צורכים‬ ‫הצעירים‬ ‫ובסמארטפון‬ ‫באייפד‬ ‫התוכן‬-‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫התוכן‬ ‫ההתנהגות‬ ‫לאופי‬ ‫אלא‬ ‫למסך‬ ‫לא‬ ‫מותאם‬ ‫הללו‬ ‫במסכים‬ ‫שלהם‬.‫באופן‬ ‫להתאים‬ ‫צריך‬ ‫ההתנהגות‬ ‫על‬ ‫שמתלבשת‬ ‫תוכן‬ ‫חליפת‬ ‫חכם‬ ‫הקהל‬ ‫מול‬ ‫המעורבות‬ ‫ועל‬. " "
 52. 52. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫בתכנים‬ ‫מלא‬ ‫שלנו‬ ‫העולם‬-‫יאיר‬ ‫שמישהו‬ ‫וצריך‬ ‫הרלוונטי‬ ‫התוכן‬ ‫על‬ ‫ויצביע‬ ‫עינינו‬ ‫את‬,‫התפקיד‬ ‫האוצרות‬ ‫כי‬ ‫משמעותי‬ ‫מאוד‬ ‫האוצר‬ ‫של‬ ‫תכנים‬ ‫של‬ ‫חשיפה‬ ‫מאפשרת‬‫רלוונטים‬ ‫לגולשים‬ ‫וקונטקסטואליים‬. " " Jacob Soboroff Host YOUTUBE NATION
 53. 53. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫בעולם‬ ‫עובדות‬ ‫שניות‬ ‫שלושים‬ ‫של‬ ‫פרסומות‬ ‫לינארי‬ ‫טלוויזיה‬,‫יוצרים‬ ‫של‬ ‫סיסטם‬ ‫באקו‬ ‫לא‬ ‫וצרכני‬‫תוכן‬‫יוטיוב‬ ‫כמו‬.‫גם‬ ‫כמו‬ ‫התוכן‬ ‫סוג‬ ‫משתנים‬ ‫הקשר‬ ‫של‬ ‫אופיו‬:‫הרבה‬ ‫הוא‬ ‫הקשר‬ ‫הדוק‬ ‫יותר‬.‫מפעילות‬ ‫נובעת‬ ‫זו‬ ‫חשיבה‬ ‫צורת‬ ‫כקהילה‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שמאופיינת‬. " "
 54. 54. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫המשתנה‬ ‫מהעולם‬ ‫להרוויח‬ ‫יכולים‬ ‫מותגים‬ ‫איך‬ ‫הזה‬?‫מוצלחת‬ ‫בצורה‬ ‫לשחק‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫איך‬ ‫בעולם‬ ‫המקובל‬ ‫לעסקים‬ ‫הרלוונטי‬ ‫המטבע‬ ‫עם‬ ‫הדיגיטלי‬,‫שהוא‬-‫האותנטיות‬?‫חייבים‬ ‫הם‬ ‫ללמוד‬ ‫וכדי‬ ‫כערך‬ ‫שייחשבו‬ ‫חומרים‬ ‫יותר‬ ‫לייצר‬ ‫שלהם‬ ‫הקהילות‬ ‫את‬-‫את‬ ‫נכונה‬ ‫להבין‬ ‫עליהם‬ ‫יורדים‬ ‫שהם‬ ‫תוך‬ ‫הללו‬ ‫לגולשים‬ ‫הרצוי‬ ‫הערך‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫ומשתמשים‬ ‫שלהם‬ ‫היחסים‬ ‫לעומק‬ ‫אותנטיים‬ ‫תוכן‬ ‫ביוצרי‬.. " " Eddy Moretti Chief Creative Officer VICE MEDIA WORLDWIDE
 55. 55. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫עצמו‬ ‫היוזר‬ ‫באמצעות‬ ‫ללוקאלית‬ ‫הופכת‬ ‫פייסבוק‬, ‫ידי‬ ‫על‬ ‫כלומר‬‫האינדיבידואל‬.‫לכל‬ ‫גורם‬ ‫זה‬ ‫מצב‬ ‫להשתנות‬ ‫האדם‬ ‫של‬ ‫לפעילותו‬ ‫שמתייחס‬ ‫מה‬ ‫ופרסונאלי‬ ‫לוקאלי‬ ‫ולהיות‬,‫אחד‬ ‫כל‬ ‫ובעצם‬"‫מעצב‬ ‫שלו‬ ‫הפייסבוק‬ ‫את‬ ‫לעצמו‬"... " "
 56. 56. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫יהיה‬ ‫שלנו‬ ‫שהפיד‬ ‫היא‬ ‫שריל‬ ‫של‬ ‫השאיפה‬ ‫יותר‬‫מדויק‬,‫ביחס‬ ‫קונטקסטואלי‬ ‫יותר‬ ‫כלומר‬ ‫שלנו‬ ‫מחברים‬ ‫לשמוע‬ ‫רוצים‬ ‫שאנחנו‬ ‫לסיפורים‬ ‫וממותגים‬,‫דרך‬ ‫עוד‬ ‫שיש‬ ‫אומרת‬ ‫היא‬ ‫כך‬ ‫ועל‬ ‫יקרה‬ ‫שזה‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫ארוכה‬. " " SHERYL SANDBERG Chief Operating Officer FACEBOOK
 57. 57. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫קונקטיבי‬ ‫יותר‬ ‫נהיה‬ ‫שהעולם‬ ‫נכון‬,‫ושאנו‬ ‫גלובליזציה‬ ‫של‬ ‫בתהליך‬,‫ואופי‬ ‫השיחה‬ ‫אבל‬ ‫להיות‬ ‫צריכה‬ ‫ומקום‬ ‫מקום‬ ‫בכל‬ ‫התרבות‬ ‫לוקאלית‬.‫התרבות‬ ‫עם‬ ‫להתחברות‬ ‫רעב‬ ‫יש‬ ‫המקומית‬ ‫ולשפה‬ ‫המקומית‬.
 58. 58. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫למציאות‬ ‫הדימיון‬ ‫בין‬ ‫המרחק‬-‫עבודה‬. " " JARED LETO Musician, Director, Producer, Businessman and Artist
 59. 59. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " Beats‫אמת‬ ‫זמן‬ ‫של‬ ‫בשיטה‬ ‫עובדים‬,‫מוצאים‬ ‫המעניינים‬ ‫הסיפורים‬ ‫את‬,‫איך‬ ‫ומחפשים‬ ‫לעשות‬‫אינפוזיה‬‫שלהם‬ ‫לקול‬.‫המותג‬ ‫של‬ ‫קולו‬ ‫הסיפורים‬ ‫תוך‬ ‫אל‬ ‫מועבר‬,‫ועם‬ ‫המדיה‬ ‫רקע‬ ‫על‬ ‫לסיפורים‬ ‫מידי‬ ‫באופן‬ ‫כמעט‬ ‫שמגיבים‬ ‫תכנים‬ ‫אותנטיים‬.
 60. 60. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫הרעיון‬ ‫מגיע‬ ‫מאיפה‬ ‫כלל‬ ‫משנה‬ ‫זה‬ ‫אין‬ ‫הטוב‬.‫בו‬ ‫להשתמש‬ ‫צריך‬ ‫טוב‬ ‫הוא‬ ‫אם‬ ‫את‬ ‫ולהשאיר‬‫האגו‬‫בצד‬! " " OMAR JOHNSON Executive Vice President of Global Marketing BEATS ELECTRONIC
 61. 61. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY FIVE
 62. 62. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design "‫תוכן‬ ‫ליצירת‬ ‫בוק‬ ‫קוק‬: ‫רלוונטי‬ ‫יהיה‬ ‫שלכם‬ ‫שהתוכן‬ ‫לכך‬ ‫תגרמו‬ ‫בוויראליות‬ ‫תתעסקו‬ ‫אל‬ ‫ל‬ ‫נאמנים‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫הישארו‬DNA‫המותג‬ ‫של‬. "
 63. 63. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫ביותר‬ ‫משמעותית‬ ‫תובנה‬:‫עלינו‬ ‫מוסכם‬ ‫אם‬ ‫את‬ ‫צורכים‬ ‫הם‬ ‫בו‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫זוכרים‬ ‫שאנשים‬ ‫המדיה‬,‫מאוד‬ ‫זה‬ ‫יהיה‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬ ‫הרי‬ ‫של‬ ‫בפלטפורמות‬ ‫לעבוד‬ ‫משמעותי‬‫הסושייל‬‫כי‬ ‫להימצא‬ ‫רגילים‬ ‫אנשים‬ ‫ושם‬ ‫זכירות‬ ‫הכי‬ ‫הן‬.
 64. 64. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design ‫בזמן‬ ‫אינפורמציה‬ ‫ברשת‬ ‫יש‬ ‫היום‬ ‫מאפייני‬ ‫לשאוב‬ ‫ניתן‬ ‫שממנה‬ ‫אמת‬ ‫התנהגות‬ ‫המותג‬ ‫שכיום‬ ‫לזכור‬ ‫חשוב‬ ‫אבל‬ ‫התוכן‬ ‫של‬ ‫במגרש‬ ‫כולנו‬ ‫עם‬ ‫מתחרה‬ ‫התוכן‬ ‫של‬ ‫הקרנסי‬‫רק‬ ‫שייך‬ ‫לא‬ ‫כבר‬ ‫למותג‬. " " Keith Weed Chief Marketing and Communications Officer UNILEVER
 65. 65. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫קית‬'‫הפעילות‬ ‫בתולדות‬ ‫שלבים‬ ‫לשלושה‬ ‫מתייחס‬ ‫שהם‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫השיווקית‬:‫העבר‬,‫ההווה‬ ‫השיווק‬ ‫של‬ ‫והעתיד‬... ‫הבאים‬ ‫השלבים‬ ‫לשלושת‬ ‫זאת‬ ‫חילק‬ ‫הוא‬: ‫בעבר‬-‫לאנשים‬ ‫שיווקנו‬, ‫בהווה‬-‫האנשים‬ ‫עם‬ ‫משווקים‬ ‫אנחנו‬ ‫בעתיד‬-‫האנשים‬ ‫עבור‬ ‫שיווק‬ ‫יהיה‬ ‫קית‬ ‫בעיני‬, ‫הצרכנים‬ ‫של‬ ‫הצרכים‬ ‫סביב‬ ‫שנבנה‬ ‫שיווק‬.
 66. 66. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫של‬ ‫במציאות‬ ‫להצליח‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫לעשות‬ ‫שצריך‬ ‫דברים‬ ‫שלושה‬ ‫היום‬: ‫בדטה‬ ‫לעבוד‬,‫ובמובייל‬ ‫בסושייל‬. ‫למשוך‬ ‫איך‬ ‫לדעת‬‫טאלנטים‬‫החברה‬ ‫אל‬ ‫קריאטיב‬ ‫ואנשי‬ . ‫בסקייל‬ ‫לעבוד‬ ‫לדעת‬-‫הנכונים‬ ‫לאנשים‬ ‫מגיעים‬ ‫איך‬ ‫ולהבין‬.
 67. 67. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫אל‬ ‫להגיע‬ ‫שמאפשר‬ ‫המנעול‬ ‫את‬ ‫לפצח‬ ‫הקריאטיב‬ ‫ואנשי‬ ‫הטאלנטים‬ ‫הקריאטיב‬‫משמעותי‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫נעשה‬ ‫השוטפים‬ ‫לחיינו‬.
 68. 68. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫את‬ ‫תשימו‬‫האנשים‬‫קודם‬.
 69. 69. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫דגראס‬ ‫ניל‬ ‫דוקטור‬ ‫לומדים‬ ‫שאנשים‬ ‫הוא‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫שמניע‬ ‫מה‬ ‫דברים‬ ‫לדעת‬ ‫ומחפשים‬‫חדשים‬...
 70. 70. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫להיות‬ ‫נוכל‬ ‫איך‬ ‫לחפש‬ ‫הוא‬ ‫עושים‬ ‫שאנו‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫למעלה‬ ‫יותר‬-‫שלנו‬ ‫הטבע‬ ‫זהו‬,‫של‬ ‫טבעו‬ ‫האדם‬...
 71. 71. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫כאוגמנטד‬ ‫מתפקדת‬ ‫הדטה‬-‫הדטה‬ ‫באמצעות‬ ‫משתפרות‬ ‫והטכנולוגיה‬‫יכולותיו‬‫האדם‬ ‫של‬.
 72. 72. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫לכישוריו‬ ‫יכולת‬ ‫עוד‬ ‫מוסיפה‬ ‫ריאליטי‬ ‫אוגמנטד‬ ‫האדם‬ ‫של‬. ‫גם‬‫סכין‬‫אוגמנטד‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫זה‬,‫שהוא‬ ‫במובן‬ ‫מסוגל‬ ‫שהוא‬ ‫ממה‬ ‫יותר‬ ‫לבצע‬ ‫לאדם‬ ‫מאפשר‬ ‫בידיו‬.
 73. 73. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY SIX
 74. 74. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫תחושת‬ ‫עם‬ ‫להתנהל‬ ‫חייבות‬ ‫קריאטיב‬ ‫סוכנויות‬ ‫ענווה‬.‫שלקוחותיהם‬ ‫להבין‬ ‫עליהן‬ ‫יקל‬ ‫כך‬ ‫מהן‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫הרבה‬ ‫שלהם‬ ‫התחום‬ ‫על‬ ‫יודעים‬. ‫ולכן‬,‫מבט‬ ‫נקודת‬ ‫הדיונים‬ ‫לשולחן‬ ‫לצרף‬ ‫צריך‬ ‫נאיבית‬,‫שפנויה‬‫ללמוד‬,‫מהצד‬ ‫שמסתכלת‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫אוביקטיבי‬ ‫במבט‬ ‫ומפנימה‬ ‫יודע‬ ‫שהלקוח‬.‫אחרות‬ ‫במלים‬-‫לדעת‬ ‫צריך‬ ‫להקשיב‬.
 75. 75. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫שתוכלו‬ ‫בכדי‬‫חכמים‬ ‫להיות‬,‫להיות‬ ‫צריכים‬ ‫אתם‬‫טיפשים‬ ‫קצת‬ ‫גם‬...‫כל‬ ‫משתנה‬ ‫העולם‬ ‫הרי‬ ‫ויום‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫מהר‬ ‫כך‬-‫כך‬‫אפשרות‬ ‫אין‬ ‫שמלכתחילה‬‫לדעת‬‫הכול‬.
 76. 76. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫טאלנטים‬ ‫שלתגמל‬ ‫מאמינים‬ ‫מקדונלדס‬ ‫את‬ ‫להזיז‬ ‫שנועד‬ ‫מועיל‬ ‫גורם‬ ‫הוא‬ ‫בפרסים‬ ‫העסק‬.‫להתקרב‬ ‫הטאלנטים‬ ‫את‬ ‫מעודד‬ ‫הוא‬ ‫המסחרית‬ ‫התרבות‬ ‫ואל‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫האקטואלית‬,‫ולכיבוש‬ ‫להמשכיות‬ ‫לה‬ ‫גורם‬ ‫ואף‬ ‫חדשות‬ ‫פסגות‬.
 77. 77. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫זה‬ ‫כי‬ ‫ביותר‬ ‫הגרוע‬ ‫הוא‬ ‫במובייל‬ ‫רע‬ ‫פרסום‬ ‫מציק‬‫ומטריד‬‫הצרכן‬ ‫את‬. DAVID DROGA Founder, Creative Chairman DROGA5
 78. 78. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫כדטה‬ ‫רק‬ ‫תנוצל‬ ‫היא‬ ‫אם‬ ‫הדטה‬,‫לא‬ ‫לבדה‬ ‫היא‬ ‫מקום‬ ‫לשום‬ ‫אותנו‬ ‫תביא‬,‫פשוט‬ ‫זה‬"‫בולשיט‬!" ‫היא‬ ‫ואכן‬ ‫ומתמיד‬ ‫מאז‬ ‫כאן‬ ‫הייתה‬ ‫דטה‬ ‫צרכניות‬ ‫תובנות‬ ‫לפתח‬ ‫מאפשרת‬.‫חשוב‬ ‫אבל‬ ‫כדי‬ ‫לנו‬ ‫ומזומן‬ ‫מוכן‬ ‫הדטה‬ ‫שמאגר‬ ‫להבין‬ ‫מקום‬ ‫לאיזשהו‬ ‫אותנו‬ ‫לקדם‬.‫חייבים‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫לעצמנו‬ ‫ולהגדיר‬ ‫מסוימת‬ ‫בנקודה‬ ‫להתערב‬ ‫מכך‬ ‫מבינים‬ ‫אנחנו‬?‫לעשות‬ ‫בידינו‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ ‫הזה‬ ‫המידע‬ ‫כל‬ ‫עם‬?
 79. 79. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫רלוונטי‬ ‫אינו‬ ‫גלובאלי‬ ‫פרסום‬-‫חלק‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫כי‬ ‫מהתרבות‬‫האקטואלית‬‫באנשים‬ ‫נוגע‬ ‫ואינו‬. SIR JOHN HEGARTY Founder, Creative BBH
 80. 80. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫מספיקים‬ ‫אינם‬ ‫לבדם‬ ‫כלים‬.‫רק‬ ‫הם‬ ‫הכלים‬ ‫לקריאטיב‬ ‫טובה‬ ‫תשתית‬.‫סיפור‬ ‫בלי‬ ‫אך‬,‫ללא‬ ‫ובהיעדר‬ ‫ברורה‬ ‫אמירה‬‫יצירתיות‬,‫לא‬ ‫כלום‬ ‫הכלים‬ ‫באמצעות‬ ‫יקרה‬.
 81. 81. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫לא‬ ‫חזקים‬ ‫מותגים‬‫מתחקים‬‫הטרנד‬ ‫אחרי‬, ‫בעצמם‬ ‫טרנד‬ ‫יוצרים‬ ‫אלא‬.
 82. 82. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫קריאטיביים‬ ‫רעיונות‬ ‫שמחייב‬ ‫עידן‬ ‫זהו‬ ‫הדבר‬ ‫עם‬ ‫להתחיל‬ ‫צריך‬‫האמיתי‬ ‫לשאלה‬ ‫להתייחס‬ ‫צריך‬-‫אכפת‬ ‫יהיה‬ ‫למישהו‬ ‫שבכלל‬ ‫למה‬ ‫המותג‬ ‫של‬ ‫מהיוזמות‬. ‫ומייצר‬ ‫משמעותי‬ ‫לכוח‬ ‫שלכם‬ ‫המותג‬ ‫את‬ ‫שתהפכו‬ ‫ומוטב‬ ‫אמיתית‬ ‫תועלת‬. MARC PRITCHARD Global Brand Building Officer PROCTER & GAMBLE
 83. 83. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫למכור‬ ‫רק‬ ‫לא‬ ‫הוא‬ ‫המותגים‬ ‫של‬ ‫התפקיד‬ ‫מוצרים‬,‫לבסס‬ ‫גם‬ ‫אלא‬‫פוזישנינג‬‫בתרבות‬ ‫עצמה‬.
 84. 84. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫שמנוהלות‬ ‫העולם‬ ‫ברחבי‬ ‫ערים‬ ‫כיום‬ ‫יש‬ ‫באמצעות‬‫טוויטר‬‫עצמו‬ ‫העיר‬ ‫ראש‬ ‫ידי‬ ‫על‬.‫כך‬ ‫למשל‬ ‫בסרילנקה‬.
 85. 85. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫טוויטר‬-‫את‬ ‫לתפוס‬ ‫ביותר‬ ‫הטובה‬ ‫המדיה‬ ‫זו‬ ‫בעולם‬ ‫הרגעים‬‫כרגע‬. Dick Costolo CEO TWITTER
 86. 86. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫בלוקינג‬ ‫לעשות‬ ‫בקלות‬ ‫אפשר‬ ‫בו‬ ‫בעולם‬ ‫למודעות‬-‫שיותר‬ ‫מה‬ ‫להיות‬ ‫חייב‬ ‫הפרסום‬ ‫מעניין‬,‫קריאטיבי‬‫ובעל‬‫ערך‬‫רב‬.
 87. 87. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design DAY SEVEN
 88. 88. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫מקסימה‬ ‫אינה‬ ‫כשלעצמה‬ ‫פייסבוק‬, ‫מקסימות‬ ‫לא‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫פלטפורמות‬ ‫כשלעצמן‬,‫שאנחנו‬ ‫מה‬ ‫אלא‬‫עושים‬‫הופך‬ ‫איתן‬ ‫מקסים‬ ‫לדבר‬ ‫אותן‬.
 89. 89. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫מדיה‬ ‫בניו‬ ‫לעשות‬ ‫ניתן‬ ‫מה‬ ‫לחפש‬ ‫תפסיקו‬. ‫להעביר‬ ‫איך‬ ‫בדקו‬‫ערך‬‫לצרכן‬ ‫מועיל‬. Nick Parish Editorial Director, Americas CONTAGIOUS
 90. 90. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫או‬ ‫מודעות‬ ‫מתכננים‬ ‫אנחנו‬ ‫האם‬‫חוויות‬?
 91. 91. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫המדהימה‬ ‫ההזדמנות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫הדטה‬ ‫דרך‬ ‫שמופיעה‬,‫גם‬ ‫מגיעה‬ ‫אחריות‬‫כבדה‬.‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אם‬ ‫דברים‬ ‫זה‬ ‫עם‬ ‫לעשות‬ ‫מתכוונים‬ ‫ערך‬ ‫ועם‬ ‫מדהימים‬-‫שלא‬ ‫מוטב‬ ‫תעשו‬.
 92. 92. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫ה‬ ‫זה‬ ‫שיווק‬R&D -‫סופי‬ ‫האין‬ ‫המשוגע‬ ‫המדען‬ ‫הוא‬ ‫והמשווק‬!
 93. 93. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫העולם‬ ‫בתולדות‬ ‫אחד‬ ‫רעיון‬ ‫אין‬,‫נחשב‬ ‫שלא‬ ‫אפשרי‬ ‫כבלתי‬ ‫מסוימת‬ ‫זמן‬ ‫בנקודת‬...‫לכן‬,‫אין‬ ‫רעיון‬‫אפשרי‬ ‫בלתי‬. Mick Ebeling CEO & Founder NOT IMPOSSIBLE
 94. 94. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫ליצר‬ ‫חייבים‬ ‫מותגים‬API‫שמאפשר‬ ‫באופן‬ ‫עצמם‬ ‫בכוחות‬ ‫דברים‬ ‫לעשות‬ ‫למשתמשים‬! ‫כמו‬ ‫לחשוב‬ ‫חייבים‬ ‫מותגים‬‫טכנולוגיה‬ ‫חברות‬- ‫למשתמשים‬ ‫עוזרות‬ ‫שבפועל‬ ‫יכולות‬ ‫לייצר‬.
 95. 95. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫מאתנו‬ ‫נידרש‬ ‫בו‬ ‫שונה‬ ‫בעידן‬ ‫נמצאים‬ ‫אנו‬ ‫לחשוב‬User Centric.‫לחשוב‬ ‫להפסיק‬ ‫צריך‬ ‫בפוש‬,‫על‬ ‫בהתמקדות‬ ‫לחשוב‬ ‫יש‬ ‫אלא‬ ‫מוצרים‬,‫לקוח‬ ‫מבוסס‬ ‫ושיווק‬. Michael Dubin Chief Executive, Co-Founder DOLLAR SHAVE CLUB
 96. 96. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫מסרים‬ ‫באלפי‬ ‫מותקפים‬ ‫אנו‬ ‫שבו‬ ‫הנוכחי‬ ‫בזמן‬ ‫ביום‬,‫ב‬ ‫בממוצע‬ ‫ומשתמשים‬-10‫עד‬15 ‫שונות‬ ‫תקשורת‬ ‫סביבות‬-‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫החוויה‬ ‫מדהים‬ ‫באופן‬ ‫מעוצבת‬.‫עסקי‬ ‫כוח‬ ‫יש‬ ‫לעיצוב‬ ‫שלכם‬ ‫המסר‬ ‫להצלחת‬ ‫ערכו‬ ‫שרב‬. Mike Maser CEO and co-founder FITSTAR
 97. 97. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫אלופים‬ ‫שני‬,‫על‬ ‫מדברים‬ ‫ושניהם‬ ‫לאיידס‬ ‫תרופות‬ ‫מתן‬ ‫לקידום‬ ‫בונו‬ ‫של‬ ‫העמותה‬ ‫העולם‬ ‫בכל‬(RED)‫שבנתינת‬ ‫החשיבות‬ ‫ועל‬ ‫מסחריים‬ ‫מותגים‬ ‫מצד‬ ‫המהלך‬ ‫לטובת‬ ‫חסות‬, ‫בכל‬ ‫ומשתלבים‬ ‫משתתפים‬ ‫גם‬ ‫שבנוסף‬ ‫הסיפור‬:‫אלא‬ ‫כספית‬ ‫בתרומה‬ ‫רק‬ ‫מדובר‬ ‫לא‬ ‫ומעשית‬ ‫אינטגרלית‬ ‫בהשתלבות‬.‫תומכים‬ ‫כך‬ ‫חברתיים‬ ‫בפרויקטים‬ ‫באמת‬ ‫היום‬,‫כלומר‬ ‫בפרויקט‬ ‫ממשית‬ ‫מעורבות‬ ‫מגלים‬. JONATHAN IVE Senior Vice President of Design APPLE BONO
 98. 98. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫העמותה‬ ‫של‬ ‫מייל‬ ‫למי‬ ‫בונו‬ ‫של‬ ‫להשתלב‬ ‫שרוצה‬, ‫חלק‬ ‫לקחת‬ ‫חלקו‬ ‫את‬ ‫ולתרום‬, ‫בכסף‬ ‫דווקא‬ ‫לאו‬ ‫אלא‬‫בקריאטיב‬.
 99. 99. Future Storytelling What If Creative DataSocial Innovation Technology Design " " ‫סיום‬ ‫כמילת‬,‫האחרון‬ ‫השקף‬ ‫זהו‬ ‫במצגת‬.‫בפוסטים‬ ‫נתראה‬ ‫בעקבות‬ ‫אפרסם‬ ‫אתם‬ ‫הרבודים‬ ‫הפסטיבל‬ ‫אירועי‬-‫סקירה‬ ‫עם‬ ‫הכנס‬ ‫על‬ ‫ומקיפה‬ ‫מעמיקה‬ ‫הזה‬ ‫הנפלא‬. ‫בקרוב‬.
 100. 100. See You Next Year.

×