Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Digital, innovation & creative projects 35

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Login to see the comments

Digital, innovation & creative projects 35

 1. 1. Digital, Innovation & Creative projects | 35
 2. 2. ‫שלנו‬ ‫וחמש‬ ‫השלושים‬ ‫המצגת‬ ‫זוהי‬-‫העולם‬ ‫רחבי‬ ‫מכל‬ ‫מדליקים‬ ‫פרויקטים‬ ‫של‬ ‫אוסף‬ ‫לכם‬ ‫הכנו‬,‫כל‬ ‫וחידושיו‬ ‫פרויקט‬.‫החדשניים‬ ‫במיזמים‬ ‫להתעדכן‬ ‫תוכלו‬ ‫כאן‬,‫אחרים‬ ‫של‬ ‫ומרעיונותיהם‬ ‫מניסיונם‬ ‫וללמוד‬. ‫ל‬ ‫להצטרף‬ ‫לרצות‬ ‫ובעיקר‬ ‫מקרינים‬ ‫שהם‬ ‫ההשראה‬ ‫מאווירת‬ ‫להתבשם‬ ‫מוזמנים‬ ‫אתם‬"‫העסקים‬ ‫מועדון‬ ‫הדיגיטליים‬,‫פוסקת‬ ‫הבלתי‬ ‫והחדשנות‬ ‫הקריאטיביות‬."‫כמונו‬ ‫לפחות‬ ‫שתיהנו‬ ‫מקוות‬. ‫דניאלי‬ ‫ואריאלה‬ ‫אוריין‬ ‫זהר‬
 3. 3. Little Victories In Life‫לשוקולד‬ ‫נהדרת‬ ‫פרסומת‬-‫בחיים‬ ‫והחשובים‬ ‫הקטנים‬ ‫הנצחונות‬ ‫את‬ ‫שמדגימה‬. ‫לראות‬ ‫חובה‬!‫מצחיק‬ ‫זה‬.... Link
 4. 4. Alibaba's Delivery Drones‫המחר‬ ‫של‬ ‫המשלוחים‬ ‫יראו‬ ‫כך‬,‫באמצעות‬ ‫שילוח‬ ‫פתרונות‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫עצמה‬ ‫את‬ ‫מחפשת‬ ‫עליבאבא‬ ‫גם‬-Drones. Link
 5. 5. Beautiful 3D-Printed Rings ‫מימד‬ ‫תלת‬ ‫במדפסת‬ ‫שמודפסת‬ ‫טבעת‬-‫לפוטיפורים‬ ‫כיוטיליטי‬ ‫משמשת‬ ‫וגם‬,‫כזו‬ ‫רוצה‬ ‫בטח‬ ‫אני‬! Link
 6. 6. NESCAFÉ Original‫לקוחות‬ ‫להפתיע‬ ‫צריך‬ ‫מותג‬ ‫ככה‬. Link
 7. 7. NESCAFÉ Original ‫המהלך‬ ‫של‬ ‫האתר‬ ‫זה‬,‫להכנס‬ ‫מאוד‬ ‫כדאי‬-‫מדליקים‬ ‫סרטונים‬ ‫עוד‬ ‫בו‬ ‫יש‬. Link
 8. 8. The Concreted Magazine‫לשפץ‬ ‫קודם‬ ‫צריך‬ ‫לעיצוב‬ ‫שרצים‬ ‫שלפני‬ ‫אדריכלים‬ ‫משכנעים‬ ‫איך‬?‫ככה‬.. Link
 9. 9. Virtual Reality Technology ‫העתיד‬ ‫של‬ ‫הטיסות‬ ‫תראנה‬ ‫כך‬,‫הטיסה‬ ‫חווית‬ ‫את‬ ‫שתשנה‬ ‫ריאלטי‬ ‫וירטואל‬ ‫טכנולוגית‬ ‫של‬ ‫שילוב‬. Link
 10. 10. Bazer is Coming‫לאוזן‬ ‫מפה‬ ‫שרץ‬ ‫צעירים‬ ‫מעצבים‬ ‫של‬ ‫מדליק‬ ‫מכירות‬ ‫אתר‬. Link
 11. 11. Made With Bananas‫ש‬ ‫מדליק‬ ‫אינסטגרם‬ ‫עמוד‬-‫ומגוונים‬ ‫שונים‬ ‫בתפקידים‬ ‫אותן‬ ‫ומלהק‬ ‫בננות‬ ‫מאניש‬. Link
 12. 12. BarBandits ‫חמודה‬ ‫דיגיטל‬ ‫בפעילות‬ ‫קרלסברג‬,‫סלוטמאשין‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫בעצם‬ ‫היא‬ ‫הבירה‬ ‫מכונת‬ ‫של‬ ‫הידית‬. Link
 13. 13. Trash Can be Dirty‫מרחוק‬ ‫שליטה‬ ‫ומאפשרים‬ ‫לאינטרנט‬ ‫שמחוברים‬ ‫אשפה‬ ‫פחי‬-‫הניקוי‬ ‫על‬,‫בעיר‬ ‫הזבל‬ ‫של‬ ‫והניהול‬- ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬,‫מתנהלים‬ ‫דברים‬ ‫בה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫ישנה‬. Link
 14. 14. Be a Good Neighbor ‫עוד‬Crowdsourcing‫מדליק‬,‫באמצעות‬ ‫ברשת‬ ‫מוכר‬ ‫שאתה‬ ‫המוצר‬ ‫את‬ ‫לשנע‬ ‫לך‬ ‫שמאפשרת‬ ‫אפליקציה‬ ‫הובלה‬ ‫בשירותי‬ ‫שימוש‬ ‫לעשות‬ ‫במקום‬ ‫שכנים‬. Link
 15. 15. ‘Picattoo’ ‫שלכם‬ ‫האינסטגרם‬ ‫תמונות‬ ‫תראנה‬ ‫כך‬,‫היד‬ ‫על‬... Link
 16. 16. Water Tasting Class ‫הזייה‬,‫לטעימת‬ ‫סדנה‬...‫מים‬.‫מיותרת‬ ‫מילה‬ ‫כל‬.. Link
 17. 17. Meet Lucy ‫לוסי‬ ‫את‬ ‫משיקה‬ ‫וירג׳ין‬ ‫של‬ ‫המלון‬ ‫בתי‬ ‫רשת‬,‫מגוון‬ ‫שמאפשר‬ ‫לכלי‬ ‫הסמארטפון‬ ‫את‬ ‫שהופכת‬ ‫אפליקציה‬ ‫במלון‬ ‫שירותים‬. Link
 18. 18. Drunken Oreos ‫שיכורות‬ ‫אוראו‬ ‫לעוגיות‬ ‫המתכון‬ ‫לכם‬ ‫הנה‬. Link
 19. 19. ‘Smeared Lipstick’ ‫הרחם‬ ‫צוואר‬ ‫לסרטן‬ ‫המודעות‬ ‫להעלאת‬ ‫ויראלי‬ ‫קמפיין‬. Link
 20. 20. ink361 ‫את‬ ‫הכירו‬ink361,‫באינסטגרם‬ ‫סדר‬ ‫לכם‬ ‫שתעשה‬ ‫האפליקציה‬! Link
 21. 21. Condom Like Pizza Boxes ‫קנדום‬ ‫לכם‬ ‫הנה‬,‫לפיצה‬ ‫שהתחפש‬. Link
 22. 22. Shop Small® Installation‫דיגיטלית‬ ‫בצורה‬ ‫והפעם‬ ‫קטנים‬ ‫לעסקים‬ ‫שלה‬ ‫המהממת‬ ‫הפעילות‬ ‫את‬ ‫ממשיכה‬ ‫אקספרס‬ ‫אמריקן‬ ‫מדליקה‬! Link
 23. 23. Social Camera ‫חברתית‬ ‫מצלמה‬ ‫של‬ ‫סוג‬ ‫שהיא‬ ‫אפליקציה‬,‫משותף‬ ‫לאלבום‬ ‫הופך‬ ‫שלך‬ ‫החברים‬ ‫ושל‬ ‫שלך‬ ‫הצילומים‬! Link
 24. 24. The End Of The World ‫לעבוד‬ ‫יפסיק‬ ‫אלוהים‬ ‫של‬ ‫הסלולר‬ ‫אם‬ ‫לקרות‬ ‫יכול‬ ‫מה‬ ‫שמראה‬ ‫סרטון‬... Link
 25. 25. Keep Files Safe ‫ה‬ ‫את‬ ‫להחביא‬ ‫מעולה‬ ‫דרך‬USB‫קנדום‬ ‫של‬ ‫בתחפושת‬-‫החדש‬ ‫הדור‬ ‫מידע‬ ‫אבטחת‬ Link
 26. 26. ‘Smiley Face’ ‫ו‬ ‫פרות‬ ‫באמצעות‬ ‫שנוצר‬ ‫ענק‬ ‫חיוך‬Drones-‫להבין‬ ‫בשביל‬ ‫הסרטון‬ ‫את‬ ‫לראות‬ ‫צריך‬. Link
 27. 27. ‘World’s Smallest’ Consumer Drone Drone‫ואחד‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫קטן‬... Link
 28. 28. Mood Boards For Smells‫הללו‬ ‫התמונות‬ ‫של‬ ‫הדיספלי‬ ‫את‬-‫להריח‬ ‫ממש‬ ‫אפשר‬... Link
 29. 29. 3D-Print Your Chocolate Designs ‫במדפסת‬ ‫שלכם‬ ‫המעוצב‬ ‫השוקולד‬ ‫את‬ ‫לעצמכם‬ ‫תדפיסו‬3D. Link
 30. 30. ‘F-Up Insurance’ ‫ביטוח‬ ‫חברת‬ ‫שמפרסם‬ ‫הזוי‬ ‫סרטון‬-‫לראות‬ ‫חובה‬. Link
 31. 31. A Woman & Her Butt ‫מדהים‬ ‫הרזייה‬ ‫סרטון‬-‫ובין‬ ‫האישה‬ ‫בין‬ ‫היחסים‬ ‫על‬ ‫שמדבר‬-‫שלה‬ ‫התחת‬. Link
 32. 32. Pay For Food With Hugs‫די‬ ‫ולנטינס‬ ‫לכבוד‬ ‫מקדונלדס‬ ‫של‬ ‫מהלך‬-‫אהבה‬ ‫עם‬ ‫המבורגר‬ ‫על‬ ‫תחבקו‬. Link
 33. 33. What English Sounds ‫אותה‬ ‫מבין‬ ‫שלא‬ ‫למי‬ ‫נשמעת‬ ‫אנגלית‬ ‫כיצד‬... Link
 34. 34. See You Next Time

×