Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MWC 2018 | Main Things

/

 • Login to see the comments

MWC 2018 | Main Things

 1. 1. Interesting Things from Mobile World Congress 2018.Zohar Urian
 2. 2. ‫בעולם‬ ‫הגדולה‬ ‫המובייל‬ ‫וועידת‬ ‫על‬ ‫התכנים‬ ‫לסדרת‬ ‫פתיחה‬ ‫כיריית‬, ‫ש‬ ‫מצגת‬ ‫עם‬ ‫אתחיל‬"‫תצליף‬"‫ויכולים‬ ‫מהכנס‬ ‫שלקחתי‬ ‫חשובים‬ ‫דברים‬ ‫העבודה‬ ‫כלי‬ ‫לארגז‬ ‫כיוטיליטי‬ ‫לשרת‬.‫הייתה‬ ‫האירוע‬ ‫של‬ ‫התמה‬- Creating a Better Future,‫אינסייטים‬ ‫לכאן‬ ‫ולדלוור‬ ‫למסר‬ ‫להצמד‬ ‫אנסה‬ ‫לרעיון‬ ‫המתקשרים‬ ‫ותובנות‬. ‫המוצג‬ ‫התוכן‬‫לא‬‫שנאמרו‬ ‫לדברים‬ ‫אחד‬ ‫על‬ ‫אחד‬ ‫ציטוטים‬ ‫מהווה‬,‫אלא‬- ‫תובנות‬ ‫של‬ ‫אוסף‬,‫הלאה‬ ‫להעביר‬ ‫לי‬ ‫שחשוב‬ ‫ורעיונות‬ ‫מסקנות‬-‫חלק‬ ‫הבמה‬ ‫על‬ ‫ששוגרר‬ ‫ממה‬,‫וחלק‬-‫חשבתי‬ ‫עליהם‬ ‫ואינסייטים‬ ‫דברים‬‫לבד‬.
 3. 3. ‫ובתערוכה‬ ‫בכנס‬ ‫יום‬ ‫כל‬ ‫הולכים‬ ‫של‬ ‫ממוצע‬-10‫קילומטר‬.
 4. 4. ‫ממוצע‬ ‫בתערוכה‬ ‫יום‬ ‫בכל‬ ‫שותים‬ ‫של‬-1.5‫מיליון‬‫ומים‬ ‫קפה‬ ‫כוסות‬, ‫בכך‬ ‫עזרתי‬ ‫שקצת‬ ‫לי‬ ‫נראה‬
 5. 5. ‫עד‬-2025‫אחוז‬ ‫ארבעים‬‫מהעולם‬ ‫לטכנולוגיות‬ ‫מחובר‬ ‫יהיה‬, ‫תשתיות‬-5G.
 6. 6. ‫להתחיל‬ ‫צריך‬ ‫שינוי‬ ‫לייצר‬ ‫בשביל‬‫וחזון‬ ‫ממנהיגות‬, ‫תהליכים‬,‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫יכולים‬ ‫שונים‬ ‫ואנשים‬ ‫התרבות‬'‫עצמו‬ ‫את‬ ‫יתאים‬ ‫שהעסק‬ ‫לכך‬ ‫ולגרום‬ ‫החדשים‬ ‫לדורות‬.
 7. 7. ‫עד‬-2025‫מחוברים‬ ‫יהיו‬ ‫מהעולם‬ ‫אחוז‬ ‫ארבעים‬ ‫ל‬5G‫עד‬-2025‫מ‬ ‫יותר‬ ‫יהיו‬1.2‫מיליארד‬ ‫באמצעות‬ ‫חיבורים‬5G...‫כמו‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫ריאלטי‬ ‫אוגמנטד‬,‫אוטונומיים‬ ‫רכבים‬, ‫ועוד‬ ‫אוטומוזיציה‬‫רק‬ ‫ביציבות‬ ‫להתקיים‬ ‫יכולות‬ ‫כמו‬ ‫חזקה‬ ‫תשתית‬ ‫על‬5G.
 8. 8. ‫אקספוננציאלי‬ ‫רגע‬ ‫על‬ ‫שמדברים‬ ‫סיבה‬ ‫יש‬-‫בדיוק‬ ‫בפיק‬ ‫מתפתחות‬ ‫במקביל‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫כמה‬ ‫הזו‬ ‫בנקודה‬ ‫שיא‬ ‫של‬,‫במהירות‬ ‫משתנות‬ ‫ביחד‬ ‫כולן‬ ‫שהן‬ ‫והעובדה‬ ‫ול‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫להאצה‬ ‫גורמת‬-.Convergence Mats Granryd GSMA
 9. 9. ‫מפת‬‫השינוי‬‫במספרים‬ ‫האקספוננציאלי‬.
 10. 10. ‫מובייל‬,‫נכון‬ ‫מעוצב‬ ‫אם‬-‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫עתיד‬ ‫לייצר‬ ‫עוזר‬, ‫אנשים‬ ‫בין‬ ‫מחבר‬,‫סכנות‬ ‫על‬ ‫מתריע‬,‫לתשתיות‬ ‫תורם‬ ‫טוב‬ ‫בסנכרון‬ ‫לעבוד‬,‫ושפות‬ ‫תרבויות‬ ‫פערי‬ ‫על‬ ‫מגשר‬, ‫חינוכי‬ ‫לימודי‬ ‫כלי‬ ‫ומהווה‬,‫של‬ ‫בעולם‬ ‫חוזקה‬‫רפואה‬ ‫מרחוק‬-‫הפיננסי‬ ‫העולם‬ ‫אל‬ ‫אנשים‬ ‫מחבר‬ ‫גם‬ ‫כמו‬. Vittorio Colao Vodafone Group
 11. 11. ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫שתדאג‬ ‫מנהיגות‬ ‫נדרשת‬ ‫הזו‬ ‫בנקודה‬ ‫יותר‬ ‫וטוב‬ ‫נכון‬ ‫העתיד‬-‫למהפכה‬ ‫התשתיות‬ ‫הונחו‬ ‫פילוסופית‬ ‫ברמה‬ ‫הרביעית‬ ‫התעשייתית‬- ‫הדרך‬,‫ברורה‬ ‫תחילתה‬ ‫לפחות‬,‫הזה‬ ‫מהמקום‬ ‫חכם‬ ‫לחשוב‬ ‫נדרש‬,‫הדברים‬ ‫של‬ ‫ממבט‬ ‫איכותי‬ ‫לאדם‬ ‫שמשנים‬,‫לתרבות‬,‫וכלכלה‬ ‫חברה‬-‫זו‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫אפשר‬ ‫זו‬ ‫בנקודה‬ ‫שכן‬ ‫גדולה‬ ‫אחריות‬ ‫נכון‬ ‫הדברים‬,‫לא‬ ‫גם‬ ‫ואפשר‬.
 12. 12. ‫מדהימה‬ ‫הזדמנות‬ ‫זו‬ ‫רובוטים‬, ‫גם‬ ‫אבל‬‫גדול‬ ‫סיכון‬.
 13. 13. ‫לחיים‬ ‫תכנס‬ ‫שטכנולוגיה‬ ‫בשביל‬ ‫באמת‬ ‫שלנו‬-‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫היא‬ ‫כזו‬‫איתה‬ ‫נוח‬ ‫ירגישו‬ ‫שאנשים‬- ‫תתאמבד‬ ‫באמת‬ ‫היא‬ ‫כך‬ ‫רק‬ ‫היומיומית‬ ‫המציאות‬ ‫לתוך‬.
 14. 14. ‫נוכחנו‬ ‫כבר‬‫בעבר‬‫לאמירות‬ ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫קשיחות‬,‫מה‬ ‫ותחשבו‬ ‫בפועל‬ ‫להן‬ ‫קרה‬. 1998 2005
 15. 15. ‫ינהגו‬ ‫בכלל‬ ‫שלנו‬ ‫הילדים‬ ‫האם‬ ‫ברכבים‬?
 16. 16. ‫נוח‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫שלנו‬ ‫המובייל‬ ‫מכשיר‬ ‫הדסקטופ‬ ‫את‬ ‫שנטשנו‬,‫משמע‬- ‫אנשים‬‫ההתנהגויות‬ ‫את‬ ‫משנים‬ ‫שלהם‬,‫שינוי‬ ‫יוצר‬ ‫כשזה‬ ‫משמעותי‬‫בחיים‬ ‫לטובה‬. 117% ! YOY
 17. 17. ‫תקרה‬ ‫הרכב‬ ‫של‬ ‫המהפכה‬ ‫שלבים‬ ‫בארבעה‬....
 18. 18. ‫של‬ ‫חברתי‬ ‫קטע‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫גיוון‬-Nice to Have‫לגוון‬ ‫האמיתית‬ ‫היכולת‬ ‫זו‬ ‫לחדר‬ ‫ולהכניס‬ ‫המבט‬ ‫נקודת‬ ‫את‬ ‫דברים‬ ‫רואים‬ ‫שדרכם‬ ‫משקפיים‬ ‫שונים‬-‫מבטיח‬ ‫זה‬,‫שהמשהו‬ ‫יתפספס‬ ‫לא‬ ‫והמשמעותי‬ ‫הייחודי‬. Brigitte Baumann Go Beyond Early Stage Investing
 19. 19. ‫למטרות‬ ‫להתייחס‬ ‫צריך‬ ‫לא‬ ‫עבור‬ ‫שנעשה‬ ‫כמשהו‬ ‫חברתיות‬ ‫תרומה‬-‫לשינוי‬ ‫ככלי‬ ‫אלא‬. Caroline Hyde Bloomberg Television
 20. 20. ‫לגוון‬ ‫לדעת‬ ‫חשוב‬-,‫כמו‬ ‫פורטפוליו‬ ‫בעל‬ ‫להיות‬ ‫צריך‬ ‫נשמע‬ ‫שהוא‬ ‫וורסטיליות‬,‫מהיזמים‬ ‫אחוז‬ ‫עשרים‬ ‫רק‬ ‫מצליחים‬,‫נכשלים‬ ‫שמונים‬-‫לדעת‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוה‬ ‫אחוז‬ ‫מבטיח‬ ‫לגוון‬ ‫הצלחה‬,‫היכולת‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫מוסיפה‬ ‫ואני‬ ‫הנקודות‬ ‫בין‬ ‫לחבר‬‫טוב‬ ‫להבין‬ ‫ובכך‬ ‫העולם‬ ‫את‬ ‫יותר‬..
 21. 21. ‫רק‬ ‫להשקיע‬ ‫צריכים‬ ‫לא‬ ‫ן‬ ְ‫יקֹור‬ִ‫ביּונ‬,‫בחברות‬ ‫מלא‬ ‫העולם‬- SMB‫מוצלחות‬‫שמייצרות‬ ‫וצומחות‬ ‫גדולים‬ ‫רווחים‬.
 22. 22. ‫למשל‬ ‫זה‬ ‫מה‬‫ומחובר‬ ‫חכם‬ ‫עולם‬?‫נעילת‬ ‫חכמה‬ ‫אופניים‬...
 23. 23. ‫דרמטית‬ ‫בצורה‬ ‫מושפעת‬ ‫הקמעונאות‬ ‫סביבת‬ ‫הדיגיטליות‬ ‫מהפלטפורמות‬-‫של‬ ‫והעתיד‬ ‫שבה‬ ‫בדרך‬ ‫יוגדר‬ ‫חברות‬Businesses- ‫ההזדמנות‬ ‫את‬ ‫לוקחים‬,‫אג‬'‫דיגיטלית‬ ‫יליות‬ ‫ב‬ ‫להשתמש‬ ‫והיכולת‬Data-‫אנליטי‬ ‫ככלי‬ ‫העתיד‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬ ‫יקבעו‬ ‫פרדיקטיבי‬ ‫העסקים‬ ‫של‬. Mohamed Kande PwC
 24. 24. ‫משהו‬ ‫עשינו‬ ‫איך‬ ‫להבין‬ ‫קשה‬ ‫המובייל‬ ‫עידן‬ ‫לפני‬ ‫בכלל‬,‫מה‬ ‫על‬ ‫משהו‬ ‫לנו‬ ‫לרמז‬ ‫שאמור‬ ‫קדימה‬ ‫העתיד‬.
 25. 25. ‫הכסף‬ ‫את‬ ‫נרגיש‬ ‫שלא‬ ‫ככל‬ ‫הדיגיטלי‬ ‫בתשלום‬,‫נרצה‬ ‫כך‬ ‫יותר‬ ‫לשלם‬‫דיגיטלי‬ ‫באופן‬. Cher Wang HTC
 26. 26. ‫לאורך‬ ‫טכנולוגית‬ ‫התפתחות‬ ‫כל‬ ‫של‬ ‫תהליך‬ ‫עוברת‬ ‫השנים‬: ‫גילוי‬,‫שיבוש‬,‫הבשלה‬ ‫והתבגרות‬-‫הזה‬ ‫בשלב‬,‫השוני‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬-‫המהירות‬. Sam Evans
 27. 27. ‫בטוחים‬ ‫מרגישים‬ ‫לא‬ ‫אנשים‬ ‫שלהם‬ ‫לעתיד‬ ‫בקשר‬, ‫מייצרת‬ ‫אחד‬ ‫מצד‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫רב‬ ‫ערך‬-‫שני‬ ‫ומצד‬‫ביטחון‬ ‫אי‬ ‫מתגבר‬.
 28. 28. ‫העולם‬ ‫אם‬ ‫אנשים‬ ‫כששואלים‬ ‫מאוזן‬,‫על‬ ‫לסמוך‬ ‫יכולים‬ ‫הם‬ ‫ואם‬ ‫הטכנולוגיה‬ ‫חברות‬-‫עונים‬ ‫הרוב‬ ‫שלא‬.
 29. 29. ‫בכל‬ ‫מנהיגות‬ ‫של‬ ‫שיפט‬ ‫ישנו‬ ‫דור‬-‫חדש‬ ‫מישהו‬ ‫פעם‬ ‫בכל‬ ‫המקום‬ ‫את‬ ‫תופס‬-‫אנחנו‬ ‫עכשיו‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫בעידן‬‫טכנולוגיה‬ ‫כמנהיגות‬.
 30. 30. ‫הוא‬ ‫בבלוקצ׳יין‬ ‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫אולי‬ ‫לשלוט‬ ‫היכולת‬‫שלנו‬ ‫הדיגיטלית‬ ‫בזהות‬- ‫למעשה‬,Blockchain‫תשתית‬ ‫להוות‬ ‫יכול‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫שומר‬ ‫אשר‬ ‫סרביס‬ ‫של‬ ‫תומכת‬ ‫ה‬ ‫של‬ ‫ווריפיקציה‬ ‫ועושה‬ ‫שלנו‬Data-‫כך‬ ‫המשתמש‬ ‫של‬ ‫תהיה‬ ‫המידע‬ ‫על‬ ‫השליטה‬ ‫זרים‬ ‫גופים‬ ‫של‬ ‫ולא‬. Brian Behlendorf Hyperledger
 31. 31. ‫הפיק‬ ‫את‬ ‫יש‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫לכל‬ ‫שלה‬,‫שצריך‬ ‫המומנט‬ ‫ואת‬ ‫בה‬ ‫להשקיע‬-‫הזמן‬ ‫זה‬ ‫עכשיו‬ ‫הבלוקצ‬ ‫של‬'‫ין‬.
 32. 32. ‫כלי‬ ‫רק‬ ‫היא‬ ‫טכנולוגיה‬,‫שאנחנו‬ ‫הדרך‬ ‫יהיה‬ ‫זה‬ ‫אם‬ ‫יתקבע‬ ‫בה‬ ‫משתמשים‬ ‫רע‬ ‫או‬ ‫טוב‬-‫הטכנולוגיה‬ ‫לא‬ ‫זו‬ ‫שינוי‬ ‫שיוצרת‬,‫האנשים‬ ‫אלא‬ ‫ויוצרים‬ ‫אחרים‬ ‫אנשים‬ ‫על‬ ‫שחושבים‬ ‫יותר‬ ‫איכותי‬ ‫עתיד‬ ‫באמצעותה‬.
 33. 33. ‫פי‬ ‫על‬IBM-‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫לעשות‬ ‫לצריכה‬ ‫יכולה‬ ‫של‬ ‫ליכולות‬ ‫אוגמנטציה‬ ‫האדם‬.
 34. 34. ‫אף‬ ‫השינוי‬ ‫של‬ ‫הקצב‬ ‫יהיה‬ ‫לא‬ ‫פעם‬‫איטי‬ ‫היום‬ ‫כמו‬. Rajeev Misra Softbank Vision Fund The Pace of Change Will Never be as Slow as Today.
 35. 35. ‫הגדולים‬ ‫את‬ ‫מנצחים‬ ‫כיצד‬?‫באופן‬ ‫עושים‬ ‫פארדוקסאלי‬-Strong Connections‫עם‬-‫המתחרים‬. Jeremy Fox Atrium TV and Chairman, DRG
 36. 36. ‫בעולם‬ ‫קדימה‬ ‫יקרה‬ ‫מה‬ ‫להבין‬ ‫שנוכל‬ ‫בשביל‬ ‫שלנו‬,‫המובייל‬ ‫בעידן‬ ‫ובייחוד‬-‫להציץ‬ ‫חשוב‬ ‫נקודת‬ ‫דרך‬ ‫ולנסות‬ ‫עשורים‬ ‫שלושה‬ ‫אחורה‬ ‫מעט‬ ‫כך‬ ‫בכל‬ ‫התקדמנו‬ ‫כמה‬ ‫לתכלל‬ ‫הזו‬ ‫המבט‬ ‫זמן‬-‫העתיד‬ ‫עיצוב‬ ‫להבנת‬ ‫לעזור‬ ‫יכול‬ ‫זה‬.
 37. 37. ‫אחרים‬ ‫רעיונות‬ ‫על‬ ‫קמים‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫טובים‬ ‫רעיונות‬,‫שקמו‬ ‫אחרים‬ ‫רעיונות‬ ‫על‬,‫שכבה‬ ‫גבי‬ ‫כל‬ ‫שכבה‬-‫וההרכבה‬ ‫הפירוק‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫הזמן‬ ‫כל‬ ‫מחדש‬-‫למקום‬ ‫עסקים‬ ‫מביאים‬ ‫הנכון‬.
 38. 38. ‫ביותר‬ ‫המדהימות‬ ‫הטכנולוגיות‬, ‫הן‬‫שנעלמות‬ ‫הטכנולוגיות‬-‫הן‬ ‫מהחיים‬ ‫לחלק‬ ‫להיות‬ ‫הופכות‬ ‫שלנו‬.
 39. 39. ‫מדיה‬ ‫וסושייל‬ ‫לתקשורת‬ ‫שלו‬ ‫בנגישות‬ ‫מובייל‬-‫העולם‬ ‫בשיטוח‬, ‫ברמה‬ ‫מוחלשות‬ ‫לקהילות‬ ‫לגמרי‬ ‫חדשים‬ ‫סטנדרטים‬ ‫לייצר‬ ‫יכול‬ ‫הגלובאלית‬. Dr. Jim Yong Kim World Bank Group
 40. 40. ‫לסלולר‬ ‫נחשפים‬ ‫מפותחות‬ ‫לא‬ ‫במדינות‬ ‫כשאנשים‬-‫הם‬ ‫המובייל‬ ‫באמצעות‬ ‫גישה‬ ‫מקבלים‬,‫האינטרנט‬‫מדיה‬ ‫וסושיל‬ ‫אחרים‬ ‫במקומות‬ ‫חיים‬ ‫כיצד‬ ‫להבנה‬,‫להם‬ ‫גורמת‬ ‫הזו‬ ‫העובדה‬ ‫רעיונות‬ ‫לקבל‬‫שאיפות‬ ‫ולצבור‬‫לחיות‬ ‫צריך‬ ‫איך‬ ‫על‬.
 41. 41. ‫דיפלוימנט‬ ‫עושים‬ ‫הם‬ ‫כיצד‬ ‫לחשוב‬ ‫צריכים‬ ‫קמעונאים‬ ‫יוצרים‬ ‫ובאמצעותה‬ ‫לטכנולוגיה‬-Opera Moments ‫מועצמים‬ ‫חוויה‬ ‫רגעי‬.
 42. 42. ‫את‬ ‫העיר‬ ‫במרכז‬ ‫משווקת‬ ‫סמסונג‬-Samsung Pay ‫מושקע‬ ‫בביתן‬-‫שהיא‬ ‫מכך‬ ‫להתעלם‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬ ‫אבל‬ ‫מול‬ ‫דווקא‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫בוחרת‬‫התפוחית‬ ‫היריבה‬.
 43. 43. ‫ה‬ ‫לסוג‬ ‫מאוד‬ ‫גדולה‬ ‫חשיבות‬ ‫יש‬Data-‫את‬ ‫שמאכילים‬ ‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬-‫להיות‬ ‫חייבת‬ ‫הדטה‬Inclusive - Data‫בסביבה‬ ‫הצרכים‬ ‫ואת‬ ‫התרבות‬ ‫את‬ ‫שמשקפת‬ ‫כזו‬ ‫לפעול‬ ‫רוצים‬ ‫שבה‬. Georg Polzer Teralytics
 44. 44. ‫החברה‬ ‫לטובת‬ ‫תעבוד‬ ‫מלאכותית‬ ‫שבינה‬ ‫בשביל‬,‫היא‬ ‫הנכונה‬ ‫הדטה‬ ‫את‬ ‫לקבל‬ ‫צריכה‬-‫וכן‬ ‫במידה‬,‫יהיה‬ ‫אפשר‬ ‫את‬ ‫לשפר‬‫האנשים‬ ‫של‬ ‫החיים‬ ‫איכות‬‫התחבורה‬ ‫ברמת‬, ‫ועוד‬ ‫הקונקטיביות‬.
 45. 45. ‫האנשים‬ ‫של‬ ‫וההחלטות‬ ‫החיים‬ ‫את‬ ‫מעצבים‬ ‫סטראוטיפים‬-‫שלנשים‬ ‫ככל‬ ‫סלולר‬ ‫למכשירי‬ ‫גישה‬ ‫תהיה‬ ‫כגברים‬,‫זכוכית‬ ‫תקרות‬ ‫לשבור‬ ‫תוכלנה‬ ‫הן‬ ‫כך‬ ‫נשיים‬ ‫כיום‬ ‫נחשבים‬ ‫שלא‬ ‫דברים‬ ‫ולעשות‬. Susana Balbo W20 Group Argentina
 46. 46. Christopher Young McAfee ‫איכות‬,‫בגדר‬ ‫שהוא‬ ‫משהו‬ ‫לא‬ ‫זה‬ ‫של‬Nice to Have‫בכל‬- Business‫דבר‬ ‫בכל‬ ‫מאסט‬ ‫זה‬ ‫עושים‬ ‫שאנחנו‬,‫בפעם‬ ‫לכן‬ ‫שאין‬ ‫מרגישים‬ ‫שאתם‬ ‫הבאה‬ ‫בסטנדרטים‬ ‫שעומדת‬ ‫איכות‬ ‫שקבעתם‬-‫הקו‬ ‫את‬ ‫תעצרו‬, Stop the Line.
 47. 47. ‫טוב‬ ‫נתכנן‬ ‫לא‬ ‫אם‬,‫יכול‬ ‫הדברים‬ ‫של‬ ‫האינטרנט‬ ‫ולהיות‬ ‫להפוך‬‫לנשק‬‫הנוכחי‬ ‫העידן‬ ‫של‬.
 48. 48. ‫פעולה‬ ‫לשתף‬ ‫רוצים‬ ‫שהם‬ ‫אומרים‬ ‫אנשים‬ ‫באשר‬ ‫ווירטואלים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫עוזרים‬ ‫עם‬ ‫הם‬,‫אבל‬!‫שהם‬ ‫להרגיש‬ ‫להם‬ ‫חשוב‬ ‫אנושיים‬. Oren Jacob PullString
 49. 49. ‫של‬ ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫וגוברת‬ ‫הולכת‬ ‫דאגה‬ ‫יש‬ ‫העבודה‬-‫שאנשים‬ ‫מה‬ ‫כל‬ ‫יעשו‬ ‫רובוטים‬ ‫אם‬ ‫עושים‬,‫והחיים‬ ‫הקדמה‬ ‫על‬ ‫לשלם‬ ‫יוכל‬ ‫מי‬ ‫המתפתחים‬?‫לכן‬,‫ולהיות‬ ‫נכון‬ ‫לתכנן‬ ‫נדרש‬ ‫הזו‬ ‫השאלה‬ ‫עם‬ ‫במעורבות‬-‫שניתן‬ ‫מנת‬ ‫על‬ ‫יותר‬ ‫טוב‬ ‫עתיד‬ ‫לבנות‬ ‫באמת‬ ‫יהיה‬.
 50. 50. ‫תוכן‬,‫ל‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬"‫דלק‬"‫החיים‬ ‫של‬,‫צריך‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫ולהתאים‬ ‫החשיבה‬ ‫את‬ ‫לשייף‬ ‫לדעת‬-Content ‫העלילה‬ ‫מתקיימת‬ ‫בו‬ ‫למסך‬-‫הפלטפורמה‬ ‫וה‬Screens-‫מהסיפור‬ ‫נפרד‬ ‫בלתי‬ ‫חלק‬ ‫הם‬.
 51. 51. ‫כמו‬ ‫תחרות‬ ‫מגיעה‬ ‫בה‬ ‫למציאות‬ ‫מתכוננים‬ ‫כיצד‬- Uber‫שלמה‬ ‫תעשייה‬ ‫ומשנה‬?‫להתכונן‬ ‫אפשר‬ ‫אי‬, ‫יהיה‬ ‫מה‬ ‫יודע‬ ‫לא‬ ‫אחד‬ ‫אף‬-‫לכן‬,‫ביותר‬ ‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫להכיל‬ ‫שיודעת‬ ‫גמישה‬ ‫ותרבות‬ ‫שרירים‬ ‫לבנות‬ ‫הוא‬ ‫מהירים‬ ‫שינויים‬.
 52. 52. ‫ב‬Rakuten-‫שיותר‬ ‫מעולם‬ ‫חלמו‬ ‫לא‬‫משבעים‬ ‫אחוז‬‫מהמובייל‬ ‫יהיו‬ ‫בקומרס‬ ‫מהקניות‬. Hiroshi Mikitani Rakuten, Inc.
 53. 53. 61‫נוטשים‬ ‫מהלקוחות‬ ‫אחוז‬ ‫אחרת‬ ‫לטובת‬ ‫חברה‬-‫בגלל‬ ‫רע‬ ‫שירות‬(‫בקטגוריה‬ ‫לפחות‬ ‫אחת‬.)
 54. 54. ‫לקוחות‬ ‫מעבר‬ ‫של‬ ‫כולה‬ ‫לתעשייה‬ ‫העלות‬ ‫לחברה‬ ‫מחברה‬,‫בשנת‬ ‫עמדה‬2017‫סך‬ ‫על‬ ‫של‬ ‫מטלטל‬-6.6‫דולר‬ ‫טריליון‬!
 55. 55. ‫המסורתי‬ ‫בעולם‬,‫בעצם‬ ‫מהמפעל‬ ‫שיוצא‬ ‫מוצר‬ ‫גמור‬Done-‫דיגיטלי‬ ‫בעולם‬,‫ופוגש‬ ‫מהמפעל‬ ‫שיוצא‬ ‫מוצר‬ ‫צרכנים‬‫להתפתח‬ ‫מתחיל‬ ‫רק‬‫הדטה‬ ‫באמצעות‬ ‫והשימושים‬. Dieter May BMW
 56. 56. My Car is Born-‫הרכב‬ ‫את‬ ‫רוכשים‬ ‫שכשאתם‬ ‫הוא‬ ‫הרעיון‬,‫תוכלו‬ ‫יגיע‬ ‫שלכם‬ ‫הרכב‬ ‫מתי‬ ‫ולהבין‬ ‫המפעל‬ ‫עם‬ ‫בקשר‬ ‫להיות‬,‫של‬ ‫שלב‬ ‫באיזה‬ ‫הוא‬ ‫יצור‬-‫מהתהליך‬ ‫חלק‬ ‫בכל‬ ‫אתו‬ ‫קורה‬ ‫ומה‬-‫ה‬ ‫על‬ ‫כמו‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬- Google Maps‫להגיע‬ ‫שלכם‬ ‫לרכב‬ ‫והדרך‬ ‫המסע‬ ‫של‬.
 57. 57. ‫בעתיד‬,‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫מבוססי‬ ‫מכשירים‬-‫ידעו‬ ‫את‬ ‫להבין‬‫והצרכים‬ ‫הרצונות‬‫מאיתנו‬ ‫טוב‬ ‫יותר‬ ‫שלנו‬.
 58. 58. ‫ותשתיות‬ ‫פלטפורמה‬ ‫שחקני‬,‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫משקיעים‬ ‫מקורי‬ ‫בתוכן‬‫משלהם‬.
 59. 59. ‫בעתיד‬,‫תכני‬ ‫סביב‬ ‫תהיה‬ ‫וידיאו‬ ‫תוכן‬ ‫צריכת‬‫לייב‬ ‫למובייל‬ ‫מותאמים‬ ‫קצרים‬ ‫ותכנים‬.
 60. 60. ‫ייצר‬ ‫זה‬ ‫מחובר‬ ‫יהיה‬ ‫העולם‬ ‫כל‬ ‫אם‬- infrastructure‫היום‬ ‫קיימים‬ ‫שלא‬,‫עליהם‬ ‫שירותים‬ ‫של‬ ‫שלם‬ ‫עולם‬ ‫לייצר‬ ‫ניתן‬ ‫יהיה‬ ‫ועסקים‬. Kathy Calvin United Nations Foundation
 61. 61. ‫ו‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬-Machine Learning ‫להבנת‬ ‫כלים‬ ‫הם‬Data‫וסיגנלים‬-‫צריך‬ ‫חכמה‬ ‫בצורה‬ ‫אתם‬ ‫לנהל‬ ‫לדעת‬,‫אם‬ ‫היכולת‬ ‫את‬ ‫לנצל‬ ‫אפשר‬ ‫זאת‬ ‫עושים‬ ‫העסק‬ ‫לטובת‬,‫אבל‬‫ולא‬ ‫להיזהר‬ ‫צריך‬ ‫מדי‬ ‫רחוק‬ ‫ללכת‬.
 62. 62. ‫זהות‬ ‫תעודת‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫אנשים‬ ‫פלוס‬ ‫מליארד‬ ‫יש‬, ‫ה‬ ‫זה‬ ‫על‬ ‫תחשבו‬ID-‫החשוב‬ ‫הדבר‬ ‫בערך‬ ‫זה‬ ‫של‬ ‫שלנו‬ ‫ביותר‬,‫שאין‬ ‫אנשים‬ ‫מיליארד‬ ‫שני‬ ‫עוד‬ ‫וישנם‬ ‫פיננסים‬ ‫לשירותים‬ ‫גישה‬ ‫להם‬.‫הזו‬ ‫התשתית‬,‫של‬ ‫גישה‬ ‫להם‬ ‫ולספק‬ ‫אנשים‬ ‫לחבר‬ ‫יכולה‬ ‫המובייל‬ ‫לשירותים‬,‫מוצרים‬,‫כיום‬ ‫להם‬ ‫שאין‬ ‫ומידע‬. Sigve Brekke Telenor Group
 63. 63. ‫להיות‬ ‫יכולה‬ ‫לא‬ ‫חברה‬‫קריאטיבית‬-‫אם‬ ‫וכנה‬ ‫אמיתית‬ ‫יותר‬ ‫במסדרון‬ ‫השיחה‬- ‫עצמו‬ ‫הישיבות‬ ‫בחדר‬ ‫שקורה‬ ‫ממה‬. Jim Whitehurst Red Hat
 64. 64. ‫מת‬ ‫הפלנינג‬-‫ליצור‬ ‫צריך‬ ‫שמאפשרת‬ ‫ותנאים‬ ‫סביבה‬ ‫במצב‬ ‫להתנהל‬ ‫לאנשים‬ ‫והלא‬ ‫ידוע‬ ‫הלא‬ ‫של‬ ‫מתוכנן‬.
 65. 65. ‫פורמולה‬1‫את‬ ‫להבין‬ ‫בשביל‬ ‫המרוצים‬ ‫של‬ ‫בדטה‬ ‫משתמשת‬ ‫ברכב‬ ‫המשתנים‬ ‫הפרמטרים‬-‫ואינפוטים‬ ‫התייעלות‬ ‫לטובת‬ ‫זאת‬ ‫המכונית‬ ‫של‬ ‫הפרפורמנס‬ ‫את‬ ‫לשפר‬ ‫שמאפשרים‬-‫המידע‬ ‫של‬ ‫אנליזה‬ ‫ולעשות‬ ‫הנסיעות‬ ‫את‬ ‫לשכלל‬ ‫שעוזרת‬ ‫אמת‬ ‫בזמן‬‫אופטימיזציה‬. Fernando Alonso McLaren
 66. 66. ‫מ‬-Centralized‫ל‬-Distributed‫מ‬-Capex‫ל‬-Opex ‫שכבת‬ ‫עם‬ ‫מחוברים‬ ‫למכשירים‬ ‫טיפשים‬ ‫ממכשירים‬ Smart Sue Siegel GE
 67. 67. ‫ה‬ ‫מהפכת‬Drones-‫הרבה‬ ‫תקרה‬ ‫מהר‬ ‫יותר‬‫של‬ ‫מהמהפכה‬ ‫האוטונומיים‬ ‫הרכבים‬,‫והיא‬ ‫שלמות‬ ‫תעשיות‬ ‫על‬ ‫תשפיע‬. Ran Krauss Airobotics
 68. 68. ‫מההנהלה‬ ‫יתחיל‬ ‫מלאכותית‬ ‫בבינה‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותי‬ ‫השינוי‬- ‫מנכ‬"‫בכירים‬ ‫לים‬‫ואלו‬ ‫רלוונטיים‬ ‫יהיו‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬ ‫שיאמצו‬ ‫זאת‬ ‫לעשות‬ ‫לא‬ ‫שיבחרו‬-‫לא‬. John Carney Salesforce
 69. 69. ‫של‬ ‫הערכות‬‫התפתחות‬‫המלאכותית‬ ‫הבינה‬-‫קצר‬ ‫בטווח‬,‫וארוך‬ ‫בינוני‬.
 70. 70. ‫בינה‬ ‫באמצעות‬ ‫וירטואלים‬ ‫דיגיטליים‬ ‫עוזרים‬ ‫כשמתכננים‬ ‫מלאכותית‬,‫המענה‬ ‫על‬ ‫רק‬ ‫לעבוד‬ ‫מספיק‬ ‫לא‬-‫את‬ ‫לעצב‬ ‫צריך‬ ‫האינטונציה‬,‫והסגמנטליים‬ ‫התרבותיים‬ ‫ההקשרים‬ ‫ואת‬-‫משמעותי‬ ‫מקבל‬ ‫שהוא‬ ‫כזו‬ ‫בצורה‬ ‫והערוץ‬ ‫השירות‬ ‫את‬ ‫לתכנן‬-‫פרסונליזציה‬, ‫האנשה‬.
 71. 71. ‫עד‬ ‫תגדל‬ ‫האוכלוסיה‬2025, ‫יגורו‬ ‫מהאנשים‬ ‫אחוז‬ ‫ושבעים‬ ‫האורבניים‬ ‫במרכזיים‬.
 72. 72. ‫שאנחנו‬ ‫אומר‬ ‫זה‬‫זמן‬ ‫נאבד‬‫פקקים‬ ‫על‬, ‫דרכים‬ ‫בתאונות‬ ‫ימותו‬ ‫אנשים‬ ‫ושעוד‬.
 73. 73. ‫רכב‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫שיתופית‬ ‫בכלכלה‬ ‫שימוש‬, ‫עלויות‬ ‫מוזיל‬-‫ש‬ ‫ספק‬ ‫ואין‬‫הדורות‬ ‫הצעירים‬,Millennials‫את‬ ‫יעדיפו‬ ‫הללו‬ ‫הפתרונות‬,‫הרעיון‬ ‫שכל‬ ‫לכך‬ ‫ויגרמו‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫ישתנה‬ ‫התחבורתי‬.
 74. 74. ‫ליצירת‬ ‫המתכון‬ ‫מה‬‫אהבה‬‫למותגים‬?
 75. 75. ‫ידי‬ ‫על‬‫לחוויה‬ ‫המוצר‬ ‫הפיכת‬-‫למוצר‬ ‫והחוויה‬.
 76. 76. ‫חדשנויות‬ ‫הרבה‬ ‫כך‬ ‫כל‬ ‫בו‬ ‫שיש‬ ‫בעולם‬,‫לא‬ ‫חברה‬ ‫בהתייעלות‬ ‫ממוקדת‬ ‫להיות‬ ‫לעצמה‬ ‫להרשות‬ ‫יכולה‬- ‫לגזרים‬ ‫לקרוע‬ ‫ניתן‬ ‫בה‬ ‫אמון‬ ‫של‬ ‫תרבות‬ ‫לבנות‬ ‫צריך‬ ‫רעין‬‫מחדש‬ ‫אותו‬ ‫ולבנות‬.
 77. 77. ‫את‬ ‫למצוא‬‫העונג‬ ‫רגעי‬‫אלו‬ ‫להתאהב‬ ‫לאנשים‬ ‫שגורמים‬ ‫בחיים‬ ‫מייצג‬ ‫שהוא‬ ‫ובמה‬ ‫במותג‬ ‫שלהם‬..
 78. 78. ‫מה‬ ‫לחלק‬ ‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫שלנו‬ ‫הגוף‬-Interface.
 79. 79. ‫בין‬ ‫מאוד‬ ‫גדול‬ ‫הבדל‬ ‫יש‬Buying‫ל‬Shopping- ‫משפחתית‬ ‫כחוויה‬ ‫בשופינג‬ ‫רואים‬ ‫אנשים‬‫ולכן‬ ‫תמיד‬ ‫האנושית‬ ‫הפיזית‬ ‫ולאינטרקציה‬ ‫ליין‬ ‫לאןף‬ ‫שלנו‬ ‫בחיים‬ ‫גדולה‬ ‫משמעות‬ ‫תהיה‬. Ann-Sofie Isaksson Inter IKEA Systems
 80. 80. ‫במונחים‬ ‫לחשוב‬ ‫להפסיק‬ ‫הוא‬ ‫ביותר‬ ‫הנכון‬ ‫הדבר‬ ‫ופיזי‬ ‫דיגיטל‬ ‫של‬,‫ממדים‬ ‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫ולהתחיל‬ ‫ואזורים‬ ‫חיכוכים‬ ‫להוריד‬ ‫נרצה‬ ‫בהם‬ ‫פונקציונאליים‬ ‫ה‬ ‫את‬ ‫נרצה‬ ‫דווקא‬ ‫בהם‬-Friction(‫לי‬ ‫נראה‬ ‫הבמות‬ ‫אחת‬ ‫על‬ ‫דבר‬ ‫אותו‬ ‫את‬ ‫בדיוק‬ ‫שאמרתי‬ ‫שנה‬ ‫לפני‬ ‫בדיוק‬.)
 81. 81. ‫הקנייה‬ ‫מחווית‬ ‫כחלק‬ ‫טכנולוגיות‬ ‫מכניסה‬ ‫איקאה‬, ‫ליין‬ ‫לאוף‬ ‫ליין‬ ‫האון‬ ‫בין‬ ‫ערבוב‬-‫עם‬ ‫למשל‬ ‫אפליקצית‬-Places‫לאנשים‬ ‫מאפשרת‬ ‫אשר‬ ‫באמצעות‬ ‫שלהם‬ ‫בבית‬ ‫הרהיטים‬ ‫את‬ ‫למדוד‬ ‫ריאלטי‬ ‫אוגמנטד‬ ‫טכנולוגיות‬.
 82. 82. ‫בכל‬ ‫מתקיימת‬ ‫כיום‬ ‫חדשנות‬‫העולם‬,‫אחד‬ ‫לאזור‬ ‫שייכת‬ ‫לא‬ ‫היא‬ ‫מובחן‬-‫אחרות‬ ‫מבט‬ ‫ונקודות‬ ‫שונות‬ ‫מתרבויות‬ ‫שלה‬ ‫הגיוון‬ ‫ודווקא‬ ‫יכול‬‫מפתיעות‬ ‫לתוצאות‬ ‫להביא‬.
 83. 83. ‫משהו‬ ‫היא‬ ‫חדשנות‬‫המשכי‬,‫נקודתי‬ ‫פרק‬ ‫לא‬.
 84. 84. ‫עד‬ ‫תשפיע‬ ‫מלאכותית‬ ‫בינה‬2030‫על‬ ‫בשווי‬ ‫כלכלה‬-15.7‫דולר‬ ‫טריליון‬.
 85. 85. ‫מרגשים‬ ‫החיים‬,‫תיזמו‬,‫תחייכו‬ ‫ותצמחו‬! Creating a Better Future
 86. 86. Zohar Urian 2018

×