Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Smart integration digital world

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Smart integration digital world

 1. 1. Smart integration - Digital World
 2. 2. Web 1.0 בראשית היה אתר
 3. 3. Web 1.0 ומאז ...." הגיעו " עוד כמה חברים Web 2.0 Facebook Blog Twitter Open Source Influencers Website Mobile
 4. 4. כיום , איננו מבינים עדיין מהו תפקידו של כל אחד ואחד מהנכסים ומה תרומתו עבור הארגון ומבחינה מעשית - איך אנחנו צריכים לעצב כל כלי בפועל ?
 5. 5. Web 1.0 אם ננסה לשרטט את המפה , יוצא שנחלק אותה לפי תפקיד כל אחד ואחד מהכלים בסיפור Web 2.0 Facebook Blog Twitter Open Source Influencers Website Mobile
 6. 6. Web 1.0 איך כל כלי אמור להתקיים בצורה אוטונומית - אך גם , ובמקביל , איך כולם יחד עובדים טוב יותר Web 2.0 Facebook Blog Twitter Open Source Influencers Website Mobile
 7. 7. על סמך הנחה זאת נגיע למסקנה שצריך להגדיר מהו התפקיד ומהי תכולת הפונקציות לגבי כל כלי בנפרד יש להגדיר לגבי כל כלי מה תפקידו המובהק יש לקבוע לגבי כל כלי מטרות ויעדים צריך להגדיר לגבי כל כלי מהו קהל היעד הטבעי לו יש להגדיר לגבי כל כלי קווים לתכניו - הטון והסגנון וכמו כן המבנה האידיאלי לניהולו
 8. 8. נגיע למסקנה שצריך לייצר אינטגרציה ודו שיח בין הנכסים בדיגיטל תכננו את מערך הנכסים שלכם כך שניתן במסגרתו לארח זה את זה לסירוגין חישבו על דרך הולמת לשקף את השיח שאתם יוצרים ברשת החברתית גם באתרים הרשמיים של החברה השתמשו באופציית לוג אין דרך הרשת החברתית לאתרי סחר אלקטרוני הפעילו את הגולשים ברשת החברתית בצורה אטרקטיבית שתתבסס על הבנת הצרכן ותבטא את צרכיו במוצרים שלכם באתרים המסחריים
 9. 9. איך זה נראה יחד ? באמת קצת מבולגן Web 2.0 Facebook Blog Twitter Open Source Influencers Website Mobile
 10. 10. בואו נעשה סדר - נניח שאתם מייצגים חברת תיירות הנוכחות הדיגיטלית שלכם כוללת אתר החברה איקומרס - תפקידו למכור בפועל כרטיסי טיסה ולהציף מבצעים ניוזלטרים ללקוחות - תפקידם לשמר את הקשר עם הלקוחות לאורך זמן ולהציף הזדמנויות שירותים מבוססי מיקום - תפקידם לספק שירותים במקום בו נמצא הלקוח , תוך הצפה בפוש של הטבות ערוץ ביוטיוב - תפקידו לספר לכם על מקומות מדהימים בעולם אליהם כדאי לכם לנסוע מתחם בפייסבוק - כאן נידרש להקפיד ולשמר את הקשר עם הקהילה ולייצר מועדון נאמנות אפליקציה למובייל - תפקידה לעזור לכם למצוא את מבוקשכם בזמן הנסיעה ; זו אפליקציית שירות לקוחות ערוץ בטוויטר - תפקידו : לאתר בעיות של נוסעים ולעזור להם בזמן אמת לינקדאין פעיל - תפקידו לשמר קשר עם שכבת הבכירים ולהציע לה הצעות ייחודיות כשמזדמן
 11. 11. מפת הנוכחות של חברת התיירות שלכם Mobile - Apps + SMS Email - Newsletter Facebook Website Twitter YouTube LinkedIn LBS כפי שראיתם , מתברר כי לכל כלי יש תפקיד משלו בואו ננסה לראות איך נוצר ממשק בין האתר המסחרי של החברה סחר אלקטרוני לבין המתחם של החברה בפייסבוק מתחם תפקידו לשמר את הקשר עם הקהילה ולייצר מועדון נאמנות . ניוזלטרים ללקוחות תפקידם לשמר את הקשר עם הלקוחות לאורך זמן ולהציף הזדמנויות אתר החברה איקומרס תפקידו למכור בפועל כרטיסי טיסה ולהציף מבצעים אפליקציה למובייל תפקידה לעזור לכם למצוא את מבוקשכם בזמן הנסיעה , זו אפליקציית שירות לקוחות . שירותים מבוססי מיקום - תפקידם לספק שירותים במקום בו נמצא הלקוח , תוך הצפה בפוש של הטבות יוזר פעיל תפקידו לשמר קשר עם שכבת בכירים ולהציע לה הצעות ייחודיות כשמזדמן . ערוץ פעיל תפקידו – לאתר בעיות של נוסעים ולעזור להם בזמן אמת . ערוץ ביוטיוב תפקידו לספר לכם על מקומות מדהימים בעולם אליהם כדאי לכם לנסוע
 12. 12. Mobile - Apps + SMS Email - Newsletter YouTube LinkedIn LBS איך נראים ממשקים פעילים נבחר דוגמת אתר בשילוב פייסבוק עדיין בהמשך למדגם של חברת התיירות אפשרות להיכנס לאתר הסחר דרך סושייל קונקט מינוף מבצעים מיוחדים לקהילת הפייסבוק על בסיס הדקה התשעים הזדמנויות מיוחדות Website Facebook
 13. 13. כלי שאין לו מהות ייחודית משלו ( במובן הבלעדיות של השימוש בו ) לא בהכרח צריך להתקיים אינטגרציה ומינוף בין כלים מהווה סינרגיה הלכה למעשה אין כל שאלה באם צריך כמה כלים - צריך בהחלט - העיקרון הוא שמחזיקי העניין שלכם ימצאו אתכם איפה שהם רוצים ונוח להם רב ערוציות הוא מהלך חכם - קרוס צ ' אנלס חכם פי כמה וכמה תובנות וכפתורים משמעותיים שניתן ללחוץ עליהם כדי להגיע למסקנות שיובילו להחלטות המתאימות
 14. 14. Good - Case Studies
 15. 15. Levi’s חיבור לאתר דרך פייסבוק קונקט הנכחת המדיה החברתית באתר אפשרות שניתנת לגולש להיחשף לבחירות שמצא אצל החברים במעגלים שלו
 16. 16. Whole Foods Market לייב טוויטר באתר לייב פייסבוק באתר כניסה לאתר הסחר דרך סושייל קונקט
 17. 17. <ul><li>יש לזכור עתיד האינטרנט מבוסס על אנשים ולא על מוצרים תכננו את הנוכחות שלכם מפרספקטיבת חשיבה זו </li></ul><ul><li>צריך לאמוד את מלאי התוכן שנמצא בכל אתרי החברה ולהחליט איפה הוא אמור להיות ממוקם במסגרת הפעילות של כל נוכחות </li></ul><ul><li>לאחר מכן צריך לקבוע את היעדים שלנו לכל פעילות , ומשם לבנות תוכנית שמגבה את אותם יעדים - טוב להתחיל לאט וחכם ולהיות בטוחים שאנחנו עובדים מתוך ראייה אסטרטגית </li></ul><ul><li>אין לקפוץ אל האקו סיסטם של הסושייל לפני שאנחנו מגדירים מדדים ומפתחות להצלחה - עלינו להיות שקולים בצעדים שלנו </li></ul>תערכו מפת דרכים אסטרטגית לנוכחויות הדיגיטליות שלכם Web 2.0
 18. 18. אין אינטגרציה לסושייל שיתוף לינקים – גם ללא תכלית מוגדרת או אסטרטגיה ברורה שיתוף לינקים מהאתר ועידוד הגולשים לשיתוף אינטגרציה של מותגים בסביבות המקובלות של סושייל מדיה אגריגרציה של תכנים בסושייל לתוך האתר לוג אין דרך סושייל מדיה מייצר טריגר לשיתופיות אינטגרציה במקשה אחת השקף לקוח מתוך מצגת מצוינת Lin k כשמסתכלים בדיעבד על האבולוציה של האתרים
 19. 19. בהצלחה ...

×