Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Transformation in the Digital Age

.

 • Login to see the comments

Transformation in the Digital Age

 1. 1. Transformation in the Digital Age
 2. 2. ‫של‬ ‫בסקירה‬ ‫יעסוק‬ ‫הנוכחי‬ ‫תוכן‬ ‫היוטיליטי‬10‫אשר‬ ‫חברות‬ ‫של‬ ‫קייסים‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫בטרנספורמציה‬ ‫עובדות‬.‫שלה‬ ‫מהזווית‬ ‫חברה‬ ‫כל‬,‫יש‬ ‫הנראה‬ ‫כפי‬ ‫מכירים‬ ‫שאתם‬ ‫לגופים‬ ‫דוגמאות‬ ‫פה‬,‫לייצר‬ ‫אנסה‬ ‫אבל‬ ‫להצלחה‬ ‫הסיבות‬ ‫על‬ ‫ומידע‬ ‫חדשה‬ ‫זווית‬ ‫לכם‬.‫את‬ ‫אנסח‬ ‫קייס‬ ‫לכל‬ ‫הדברים‬ ‫עיקרי‬,‫מנת‬ ‫על‬ ‫לינק‬ ‫אצרף‬ ‫נוסף‬ ‫מידע‬ ‫לי‬ ‫שיש‬ ‫ובמקומות‬ ‫אמיתי‬ ‫לכלי‬ ‫עבורכם‬ ‫יהפוך‬ ‫שהתוכן‬ Pipeline - Water
 3. 3. ‫סטארבקס‬> ‫על‬ ‫מדברים‬ ‫מעט‬ ‫לא‬-Starbucks‫ביזניס‬ ‫לדיגיטל‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫להפוך‬ ‫שלה‬ ‫והיכולת‬,‫על‬ ‫כשמסתכלים‬ ‫אבל‬ ‫ההבדל‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫מבינים‬ ‫והמספרים‬ ‫התוצאות‬. ‫לשירות‬ ‫כלי‬ ‫שמהווה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫האפליקציה‬,‫ל‬ ‫הגיעה‬ ‫ותשלומים‬ ‫הזמנות‬-13.3‫משתמשים‬ ‫מיליון‬,‫של‬ ‫עליה‬ 8‫אחוז‬-YoY‫מ‬ ‫יותר‬-36‫בארה‬ ‫סטארבקס‬ ‫של‬ ‫מההזמנות‬ ‫אחוז‬"‫ו‬ ‫מהמובייל‬ ‫מגיעות‬ ‫ב‬-30‫מהתשלומים‬ ‫אחוז‬ ‫במובייל‬ ‫מבוצעים‬. ‫דיגיטלית‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫של‬ ‫הרעיון‬ ‫את‬ ‫לקחת‬ ‫ידעה‬ ‫שסטארבקס‬ ‫היא‬ ‫המשמעות‬,‫ישירות‬ ‫אותו‬ ‫ולאמבד‬ ‫בונים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫כל‬ ‫על‬ ‫להשפיע‬ ‫ובכך‬ ‫העסק‬ ‫למרכז‬,‫ושיטות‬ ‫תהליכים‬ ‫מייצרים‬,‫ומנהלים‬ ‫בלקוחות‬ ‫נוגעים‬, ‫לדוחו‬"‫החברה‬ ‫של‬ ‫הכספיים‬ ‫ת‬-http://bit.ly/2saBtQl Mobile Mobile Payments Digital Retail Core Business Harvard Schultz executive chairman of Starbucks
 4. 4. ‫קולה‬ ‫קוקה‬> ‫אחרי‬35‫ל‬ ‫בהם‬ ‫שנים‬-Coca Cola‫סמנכ‬ ‫היה‬ ‫העולמית‬"‫חדשה‬ ‫בכירה‬ ‫דמות‬ ‫למנות‬ ‫החליטה‬ ‫היא‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬ ‫מ‬ ‫התפקיד‬ ‫מהות‬ ‫את‬ ‫ולשנות‬-CMO‫ל‬-CGO‫סמנכ‬"‫המסורתי‬ ‫העולם‬ ‫בין‬ ‫ומחבר‬ ‫העסק‬ ‫של‬ ‫הצמיחה‬ ‫על‬ ‫שאמון‬ ‫ל‬ ‫החדש‬ ‫לעולם‬. ‫חדשים‬ ‫צמיחה‬ ‫מנועי‬ ‫לבנות‬ ‫האחריות‬ ‫מוטלת‬ ‫הזה‬ ‫התפקיד‬ ‫תחת‬,‫הצרכנים‬ ‫שבאים‬ ‫במדפים‬ ‫קשורים‬ ‫אשר‬ ‫קונים‬,‫השיווקי‬ ‫המימד‬ ‫כמובן‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫למוצרים‬ ‫ועד‬ ‫התשתית‬ ‫מרמת‬ ‫העסק‬ ‫את‬ ‫לעצב‬ ‫שעוזרות‬ ‫טכנולוגיות‬, ‫כמו‬ ‫חדשים‬ ‫בעסקים‬ ‫השקעות‬ ‫שכוללים‬ ‫סיכונים‬ ‫ולקחת‬ ‫אמיתית‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לייצר‬ ‫מאפשרת‬ ‫הזו‬ ‫ההבנה‬ ‫הישראלי‬ ‫בסטארטאפ‬ ‫ההשקעה‬ ‫לדוגמא‬Bring‫ה‬ ‫אתגר‬ ‫עם‬ ‫מתמודדת‬ ‫היא‬ ‫כיצד‬ ‫להבין‬ ‫לה‬ ‫לעזור‬ ‫אמור‬ ‫אשר‬- Last Mile‫כאן‬ ‫החברה‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬>http://bit.ly/2niNfAj Growth Platforms & Distribution Ecommerce Marketing Global Digital Strategy Francisco Crespo Benítez Senior Vice President, Chief Growth Officer The Coca-Cola Company
 5. 5. ‫לגו‬> ‫של‬ ‫הסיפור‬-Lego‫מיוחד‬ ‫סטורי‬ ‫הינו‬-‫העניין‬ ‫בדיוק‬ ‫זה‬ ‫שכן‬,‫אנשים‬ ‫שמרגש‬ ‫שמה‬ ‫שהבינה‬ ‫פיזים‬ ‫צעצועים‬ ‫חברת‬ ‫ב‬ ‫סיפורים‬ ‫אלו‬-On Line‫הדרך‬ ‫וזאת‬"‫לתדלק‬"‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬ ‫הברנד‬ ‫של‬ ‫ובידולו‬ ‫מקומו‬ ‫את‬ ‫למעשה‬ ‫הלכה‬. Lego‫הדיגיטל‬ ‫ולמרחב‬ ‫הסושייל‬ ‫למימד‬ ‫להבה‬ ‫להכניס‬ ‫שיודעים‬ ‫צוותים‬ ‫ולבנות‬ ‫בכך‬ ‫להשקיע‬ ‫החליטו‬,‫להבה‬ ‫כזו‬ ‫ובצמיחה‬ ‫ססטיבניבלי‬ ‫הביזניס‬ ‫את‬ ‫ומשאירה‬ ‫הצרכן‬ ‫של‬ ‫בתודעה‬ ‫המוצרים‬ ‫מיקום‬ ‫את‬ ‫לתחזק‬ ‫שעוזרת‬.‫למי‬ ‫הבא‬ ‫בלינק‬ ‫ניתן‬ ‫יותר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫שרוצה‬-http://bit.ly/2uuBVJi Storytelling WOM Social Media Core On Line- Off Line Lars Silberbauer Global Senior Director of Social Media & Video at LEGO
 6. 6. ‫פיצה‬ ‫דומינוס‬> ‫של‬ ‫הינו‬ ‫עמוקה‬ ‫עסקית‬ ‫לטרנספורמציה‬ ‫ביותר‬ ‫החכמים‬ ‫הקייסים‬ ‫שאחד‬ ‫ספק‬ ‫אין‬-Dominos Pizza,‫נוגע‬ ‫וזה‬ ‫ומוצרים‬ ‫שירותים‬ ‫בונים‬ ‫בפועל‬ ‫וכיצד‬ ‫העסקית‬ ‫התשתית‬ ‫של‬ ‫ליבה‬ ‫בלב‬.‫לחברת‬ ‫להפוך‬ ‫החליטה‬ ‫דומינוס‬ ‫נוגעים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬ ‫לקצה‬ ‫מקצה‬ ‫לשנות‬ ‫לה‬ ‫מאפשרים‬ ‫אשר‬ ‫מהנדסים‬ ‫מאות‬ ‫מעסיקה‬ ‫והיא‬ ‫טכנולוגיה‬ ‫מכך‬ ‫יותר‬ ‫ואף‬ ‫בצרכנים‬-‫העסק‬ ‫את‬ ‫ומתפעלים‬ ‫מנהלים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫את‬. ‫של‬ ‫השני‬ ‫שברבעון‬ ‫הן‬ ‫ההערכות‬ ‫שכן‬ ‫ההבדל‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫של‬ ‫במקרה‬ ‫שעושים‬ ‫אלו‬ ‫הם‬ ‫המספרים‬-2018 ‫והצמיחה‬ ‫הגידול‬-57‫ליין‬ ‫באון‬ ‫יהיו‬ ‫בעולם‬ ‫דומינוס‬ ‫פיצה‬ ‫של‬ ‫מההזמנות‬ ‫אחוז‬.‫ומתוכן‬-69‫בפועל‬ ‫יקרו‬ ‫אחוז‬ ‫המובייל‬ ‫ממכשיר‬.‫הבא‬ ‫בלינק‬ ‫ניתן‬ ‫עוד‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬-http://bit.ly/2FQqsFv Technology Company Engineer Digital Business Growth Core Business
 7. 7. ‫ו‬‫ואלמארט‬> ‫כמו‬ ‫לחברה‬ ‫יש‬Walmart‫אמזון‬ ‫כמו‬ ‫קמריות‬ ‫ניו‬ ‫עם‬ ‫משמעותית‬ ‫חזיתית‬ ‫תחרות‬,‫אבל‬ ‫בכך‬ ‫עובדים‬ ‫הם‬ ‫אם‬ ‫להשתנות‬ ‫יכולים‬ ‫מסורתיים‬ ‫גופים‬ ‫שגם‬ ‫היא‬ ‫העובדה‬. ‫של‬ ‫ברכישה‬ ‫להשקיע‬ ‫החליטה‬ ‫וואלמארט‬-Jet.com‫לא‬ ‫הרכישה‬ ‫של‬ ‫והסכום‬ ‫כשנה‬ ‫לפני‬ ‫אלא‬ ‫המהות‬ ‫את‬ ‫בכלל‬ ‫מהווה‬,‫בפועל‬ ‫כך‬ ‫עם‬ ‫עשתה‬ ‫שהיא‬ ‫מה‬.‫לשחק‬ ‫החליטה‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫המשחק‬ ‫בחוקי‬Amazon-‫שינוי‬ ‫ליצור‬ ‫שמטרתו‬ ‫פנימי‬ ‫עסק‬ ‫לבנות‬,‫לנסות‬,‫להעיז‬ ‫עושים‬ ‫שבה‬ ‫לדרך‬ ‫אחר‬ ‫וסיפור‬ ‫רוח‬ ‫שמביאים‬ ‫חדשים‬ ‫עובדים‬ ‫של‬ ‫צוות‬ ‫עם‬ ‫יחד‬ ‫ולהשקיע‬ ‫דברים‬. ‫שבה‬ ‫בדרך‬ ‫כך‬ ‫אחר‬ ‫ורק‬ ‫הפנימית‬ ‫בתרבות‬ ‫כל‬ ‫קודם‬ ‫היא‬ ‫וואלמארט‬ ‫של‬ ‫האמיתית‬ ‫ההשקעה‬ ‫העסק‬ ‫מרכז‬ ‫על‬ ‫אימפקט‬ ‫יוצרים‬-‫לקרוא‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬,‫רצ‬"‫כך‬ ‫על‬ ‫ומקיף‬ ‫רחב‬ ‫פוסט‬ ‫ב‬ >http://bit.ly/2nFOyMD Marc Lore Ecommerce Customer Experience M&A Digital Strategy Partnerships Culture
 8. 8. KLM> ‫ההולנדית‬ ‫התעופה‬ ‫חברת‬ ‫ספק‬ ‫ללא‬KLM‫טכנולוגית‬ ‫דיגיטלית‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫של‬ ‫המשמעות‬ ‫את‬ ‫מזמן‬ ‫הבינה‬ ‫הנוכחי‬ ‫בעידן‬,‫בצרכנים‬ ‫נוגעת‬ ‫שבה‬ ‫לדרך‬ ‫עמוק‬ ‫זאת‬ ‫הכניסה‬ ‫היא‬,‫על‬ ‫בדגש‬ ‫שונים‬ ‫בערוצים‬ ‫שירות‬ ‫מספקת‬ ‫אמיצים‬ ‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫ובונה‬ ‫הסושייל‬. ‫ומשנה‬ ‫השרשרת‬ ‫לתוך‬ ‫עמוק‬ ‫הטרנספומציה‬ ‫את‬ ‫מכניסה‬ ‫ההולנדית‬ ‫התעופה‬ ‫שחברת‬ ‫יודעים‬ ‫כולם‬ ‫לא‬ ‫אבל‬ ‫של‬ ‫בתפיסה‬ ‫שלה‬ ‫הפעולות‬ ‫את‬ ‫מהיסוד‬-Industry 4.0"‫מחוברת‬ ‫שרשרת‬"-‫העסק‬ ‫בתוך‬ ‫לה‬ ‫שיש‬ ‫אומר‬ ‫זה‬ ‫המחלקות‬ ‫כל‬ ‫את‬ ‫לחבר‬ ‫שיודעת‬ ‫טכנולוגית‬ ‫חברה‬,‫כל‬ ‫ולהסתכל‬ ‫הטכנולוגית‬ ‫לפלטפורמה‬ ‫האתגרים‬ ‫כל‬ ‫ואת‬ ‫תשתיות‬ ‫של‬ ‫דיפלוימנט‬ ‫לטובת‬ ‫זאת‬ ‫שלו‬ ‫וההתפתחות‬ ‫העתיד‬ ‫על‬ ‫הזמן‬,‫חדשים‬ ‫ואנשים‬ ‫שיטות‬-‫שרוצה‬ ‫למי‬ ‫הבא‬ ‫בוידיאו‬ ‫מידע‬ ‫לקבל‬ ‫ניתן‬ ‫יותר‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫להבין‬- http://bit.ly/2BIsWb9 Digital Service Care Industry 4.0 Core Business Brave Partnerships
 9. 9. ‫מונזוליז‬ ‫פוד‬ ‫קראפט‬< ‫במונדולייז‬‫חברות‬ ‫של‬ ‫ההשפעה‬ ‫וכוח‬ ‫משתנה‬ ‫שהעולם‬ ‫מבינים‬ ‫הצרכן‬ ‫על‬ ‫יצרניות‬"‫דירה‬ ‫עובר‬"-‫קונים‬ ‫צרכנים‬ ‫ויותר‬ ‫יותר‬ ‫לייני‬ ‫האון‬ ‫במרחב‬ ‫מהמידע‬ ‫מושפעים‬ ‫יותר‬ ‫חשוב‬ ‫אף‬ ‫או‬ ‫בדיגיטל‬ ‫ההחלטות‬ ‫קבלת‬ ‫בסט‬. ‫המספרים‬ ‫דרך‬ ‫בכך‬ ‫לעבוד‬ ‫החליטו‬ ‫הם‬-‫ברור‬ ‫יעד‬ ‫של‬ ‫תג‬ ‫ולשים‬ ‫עד‬2020>‫ביעדים‬ ‫שלה‬ ‫הפנימית‬ ‫ההתחייבות‬,‫לעמוד‬ ‫הינה‬ ‫און‬ ‫במכירה‬ ‫דולר‬ ‫מיליארד‬ ‫על‬ ‫עומד‬ ‫אשר‬ ‫מכירות‬ ‫של‬ ‫באתגר‬ ‫על‬ ‫מסתכלים‬ ‫העובדים‬ ‫שבה‬ ‫הדרך‬ ‫שינוי‬ ‫לטובת‬ ‫וזאת‬ ‫ליינית‬ ‫המסורתיים‬ ‫הקמעונאים‬ ‫מדפי‬ ‫בין‬ ‫הפתרונות‬ ‫וגיוון‬ ‫האתגר‬ ‫ישירה‬ ‫כמכירה‬ ‫ללקוחות‬ ‫דירקט‬ ‫של‬ ‫אנישטיבות‬ ‫ויצירת‬ ‫והחדשים‬. Digital Growth Diversity of Solutions Billion Dollars New Partnerships
 10. 10. ‫פריז‬ ‫לוראל‬< ‫סמנכ‬ ‫יש‬ ‫לחברה‬"‫לה‬ ‫שקוראים‬ ‫תפיסה‬ ‫איתו‬ ‫שמביא‬ ‫חדש‬ ‫גלובאלי‬ ‫שיווק‬ ‫ל‬O+O‫שהאון‬ ‫ברורה‬ ‫הבנה‬ ‫המובייל‬ ‫של‬ ‫במציאות‬ ‫מתמזגים‬ ‫והאוף‬ ‫ליין‬.‫סטפן‬ ‫של‬ ‫ביותר‬ ‫המשמעותיים‬ ‫התפקידים‬ ‫אחד‬-‫הוא‬ ‫פעיל‬ ‫המותג‬ ‫בהן‬ ‫הפלטפורמות‬ ‫בכל‬ ‫מכירות‬ ‫יותר‬ ‫להביא‬.‫שבה‬ ‫מהדרך‬ ‫משמעותי‬ ‫מאוד‬ ‫חלק‬ ‫כאמור‬ ‫זה‬ ‫הדברים‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫שצריך‬ ‫חושבת‬ ‫אני‬,‫של‬ ‫רחב‬ ‫פס‬ ‫מהווים‬ ‫ממזמן‬ ‫והדיגיטלי‬ ‫הפיזי‬ ‫המרחב‬ ‫שכן‬ ‫בלקוח‬ ‫נגיעה‬ ‫אותה‬,‫ממקום‬ ‫לא‬ ‫הנכסים‬ ‫ראיית‬ ‫של‬ ‫סקילס‬ ‫ולפתח‬ ‫בכך‬ ‫לעבוד‬ ‫צריכים‬ ‫חכמים‬ ‫ומותגים‬ ‫של‬-‫אתר‬,‫מובייל‬,‫וכולי‬ ‫חנות‬…‫הלקוח‬ ‫מסעות‬ ‫של‬ ‫תפיסה‬ ‫מתוך‬ ‫אלא‬,‫להיות‬ ‫הופך‬ ‫הלקוח‬ ‫כשמסע‬ ‫הנכון‬ ‫בכיוון‬ ‫שאתם‬ ‫יודעים‬ ‫אתם‬ ‫לנכס‬. ‫זה‬ ‫לרגע‬,‫כ‬-20‫האיקומרס‬ ‫מערוצי‬ ‫מגיעות‬ ‫פריז‬ ‫לוראל‬ ‫של‬ ‫מהמכירות‬ ‫אחוז‬,‫רוצים‬ ‫בחברה‬ ‫אבל‬ ‫באחוזים‬ ‫וגבוה‬ ‫יותר‬ ‫משמעותי‬ ‫מרכיב‬ ‫יהווה‬ ‫שאיקומרס‬.‫זאת‬ ‫להשיג‬ ‫מנת‬ ‫על‬,‫על‬ ‫לחשוב‬ ‫להפסיק‬ ‫צריך‬ ‫נפרד‬ ‫כערוץ‬ ‫האיקומרס‬!We Need to Stop Talking about Digital- it’s all Part of Marketing.‫רצ‬ ‫עוד‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫שרוצה‬ ‫למי‬"‫ב‬-http://bit.ly/2nF3ElG. Stéphane Bérubé O+O From 20 % To 30 % Ecommerce Marketing Global Digital Strategy
 11. 11. ‫יוניליוור‬> ‫אותה‬ ‫לאמבד‬ ‫כך‬ ‫ואחר‬ ‫מלמעלה‬ ‫רחבה‬ ‫בתפיסה‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫לבנות‬ ‫שצריך‬ ‫שהבינה‬ ‫גלובאלית‬ ‫חברה‬ ‫הלוקאלי‬ ‫למימד‬ ‫ברגישות‬. ‫סמנכ‬ ‫הכניסה‬ ‫יוניליוור‬"‫לשם‬ ‫העונה‬ ‫החברה‬ ‫לתוך‬ ‫שינוי‬ ‫ל‬-Rahul Welde‫את‬ ‫לבנות‬ ‫הוא‬ ‫כשתפקידו‬ ‫לשינוי‬ ‫האסטרטגיה‬,‫אימפלמנטציה‬ ‫להן‬ ‫ולעשות‬ ‫רוחביות‬ ‫תשתיות‬-‫על‬ ‫מבפנים‬ ‫החברה‬ ‫של‬ ‫ולימוד‬ ‫ושיטות‬ ‫כלים‬ ‫החוצה‬ ‫חכמה‬ ‫בצורה‬ ‫לעבוד‬ ‫שתוכל‬ ‫מנת‬. ‫בעינה‬ ‫עומדת‬ ‫העובדה‬,‫לעשות‬ ‫רוצה‬ ‫גדול‬ ‫כשגוף‬-Change‫השינוי‬ ‫על‬ ‫להסתכל‬ ‫שיודע‬ ‫מישהו‬ ‫לקחת‬ ‫חייב‬ ‫הוא‬ 360‫להיות‬ ‫גם‬ ‫כמו‬ ‫ולהתפתח‬ ‫הפער‬ ‫את‬ ‫להדביק‬ ‫הארגון‬ ‫בתוך‬ ‫אחד‬ ‫לכל‬ ‫עוזרות‬ ‫אשר‬ ‫רוחביות‬ ‫תשתיות‬ ‫ולבנות‬ ‫הקידמה‬ ‫בציר‬.‫הבא‬ ‫בלינק‬ ‫להרחיב‬ ‫ניתן‬-http://bit.ly/1SBUmwO Digital Strategy Execution Infrastructure & Tools Process & Technology Rahul Welde
 12. 12. ‫אדידס‬> ‫אופנה‬ ‫של‬ ‫בעולם‬ ‫יצרנית‬ ‫חברה‬ ‫כל‬ ‫כמו‬,‫גם‬-Adidas‫של‬ ‫בטרנספורמציה‬ ‫ולעבוד‬ ‫להשתנות‬ ‫צריכה‬ ‫שהיא‬ ‫מבינה‬ ‫בצרכנים‬ ‫נוגעים‬ ‫שבה‬ ‫ובדרך‬ ‫המדף‬.‫שנתיים‬ ‫שתוך‬ ‫מסמנת‬ ‫החברה‬-40‫דור‬ ‫את‬ ‫יהווו‬ ‫שלה‬ ‫מהצרכנים‬ ‫אחוז‬ ‫ביותר‬ ‫הגדול‬ ‫הארנק‬ ‫נתח‬ ‫את‬ ‫ויהוו‬ ‫והזדים‬ ‫המילניילז‬-‫במדף‬ ‫ההשקעות‬ ‫על‬ ‫גדולים‬ ‫מספרים‬ ‫לשים‬ ‫הסיבה‬ ‫זאת‬ ‫בכך‬ ‫ולעבוד‬ ‫הדיגיטלי‬. ‫מ‬ ‫ליותר‬ ‫להגיע‬ ‫היא‬ ‫לעצמה‬ ‫שמה‬ ‫שאדידס‬ ‫ההתחיבות‬-35‫בלבד‬ ‫שנתיים‬ ‫תוך‬ ‫וזאת‬ ‫ליין‬ ‫באון‬ ‫מכירות‬ ‫אחוז‬. ‫בנוסף‬,‫יוצרת‬ ‫שהיא‬ ‫בחוויות‬ ‫גם‬ ‫קשורים‬ ‫המשחק‬ ‫שחוקי‬ ‫שמבינה‬ ‫כחברה‬,‫לו‬ ‫קוראת‬ ‫שהיא‬ ‫במה‬ ‫משקיעה‬ ‫היא‬- ‘Creator Consumer’‫יחד‬ ‫דברים‬ ‫וליצור‬ ‫לצרכן‬ ‫המותג‬ ‫בין‬ ‫כיווניות‬ ‫דו‬ ‫לייצר‬ ‫היכולת‬-‫בלינק‬ ‫כך‬ ‫על‬ ‫לקרוא‬ ‫ניתן‬ ‫הבא‬-http://bit.ly/2E5I1AW Growth Creator Consumer Generation Z Global Strategy
 13. 13. ‫מגישות‬ ‫טכנולוגי‬ ‫דיגיטלי‬ ‫בעידן‬ ‫טרנספורמציה‬ ‫של‬ ‫לרעיון‬ ‫שניגשים‬ ‫בעולם‬ ‫גופים‬ ‫עשרה‬ ‫על‬ ‫סקירה‬ ‫הייתה‬ ‫זו‬ ‫שונות‬-‫ללמוד‬ ‫ניתן‬ ‫מהן‬,‫שלכם‬ ‫בעסק‬ ‫השינוי‬ ‫את‬ ‫ולקדם‬ ‫השראה‬ ‫מקור‬ ‫לקחת‬. ‫זזה‬ ‫הגבינה‬-‫אתם‬ ‫גם‬ ‫זוזו‬.

×