Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

същ.име-4в-2гр.

  • Login to see the comments

същ.име-4в-2гр.

  1. 1. Самостоятелна работа – Съществителни имена Име ____________________________________________, Клас ______, № ______ Дата _________ 1. Диктовка (6 т.) _________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 2. На кой ред има само съществителни нарицателни имена? (1 т.) а) люлка, Люба, Борис б) бинокъл, компас, карта в) палавник, въдица, лови 3. На кой ред всички съществителни имена са сложни: (1 т.) а) бързоход, ден, сладолед б) водолаз, риболов, зъболекар в) нощ, лов, градоначалник 4. Запиши в членувана форма съществителните имена. (4 т.) младост – _____________________________ гост – ________________________________ протест – _____________________________ благодарност – ________________________ учител – _______________________________ 5. На кой ред съществителното име е членувано правилно? (1 т.) а) мостта б) лостта в) смелостта 6. Добави пропуснатия определителен член. (3 т.) Лъв___ се хвърли върху заек___ и го разкъса . Чух звук___ на сирена___. Към замък___ тръгнаха принц___и принцесата. 7. Редактирай. (4 т.) Ламята надала реф за да уплаши коника. Но юнака не се уплашил. Меча му светнал на слънцето с такъв блясак че учите на ламята ослепели. Овчаря се подвоумил но го взел за пъзач. Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 брой ученици 18 – 20 т. (6) 15 – 17 т. (5) 11 – 14 т. (4) 7 – 10 т. (3) 0 – 6 т. (2) Максимален брой точки: 20 Брой точки за верни отговори: Оценка: Уважаеми родители, Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента. 2
  2. 2. Самостоятелна работа – Съществителни имена Име ____________________________________________, Клас ______, № ______ Дата _________ Проверил:_______________ /Златка Вълчинова/ Родител:______________

×